Valtuusto hyväksyi sähköjärjestelyt

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.9. Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeisiin liittyvät järjestelyt.
Kymenlaakson Sähkö on lähettänyt yhtiön omistajille kirjeen, jossa se ehdottaa järjestelyä, jossa on kyse yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta Kotkan kaupungilta.

Kirjeessä yhtiön omistajille esitetään seuraavaa järjestelyä:
”Kymenlaakson Sähkö Oy hankkii enintään 32 366 kpl Kotkan kaupungin omistamaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osaketta. Osakkeista maksettava vastike on 1 000 euroa / osake, jolloin yhtiön maksettavaksi tuleva kokonaisvastike on enintään 32,366 miljoonaa euroa.
Esitetyllä järjestelyllä Kotkan kaupungin omistusosuudeksi jää 15,0 %, ja Kotkasta tulisi yhtiön neljänneksi suurin omistaja.”

Jos kaikki omistajat hyväksyvät ko. järjestelyn, Kotka tekee Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa yksityiskohtaisen sopimuksen, jonka mukaan:

  • sopimus allekirjoitetaan syksyn 2016 kuluessa
  • osakkeet siirtyvät yhtiölle sopimuksen allekirjoituksin, minkä johdosta koko vastikesumma näkyy kaupungin taseessa välittömästi
  • vastikesummasta 20 miljoonaa euroa maksetaan kaupungille 1.6.2017
  • loppuosa maksetaan kaupungille 1.6.2018
  • osingot keväällä 2017 maksetaan kaupungin omistaman osakemäärän mukaisesti
  • kevään 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa kaupunki saa yhden varsinaisen jäsenen yhtiön hallitukseen (jatkossa ei hallituksen puheenjohtajan tehtävää)

Toriparkki myydään
Kauppakeskus Pasaatille

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti myös, että kaupunki myy Kotkan Toriparkki Oy:n koko osakekannan Kauppakeskus Pasaatia ylläpitävälle Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky:lle seitsemän miljoonan euron velattomaan kauppahintaan.
Kaupan yhteydessä kaupunki saa 30 pysyvää rasitepaikkaa autopaikoitushalliin. Rasitepaikkojen arvo on noin 600 000 euroa.
Osakekaupan toteutumisen edellytyksenä oli, että valtuusto hyväksyi myös kauppaan liittyvät lainajärjestelyt. Osakkeiden myynti ja siihen liittyvät järjestelyt aiheuttavat vuoden 2016 talousarvioon 1,5 miljoonan euron tappiokirjauksen.
Osakkeiden myynnillä kaupunki kuitenkin luopuu tappiollisesta toiminnasta, sillä yhtiö ei olisi pystynyt suoriutumaan kaikista veloistaan.

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat