Valtuusto hyväksyi päiväkodin hinnannousun

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti maanantaisessa (25.1.) kokouksessaan, että Kotkansaaren päiväkoti rakennetaan siitä huolimatta, että hankkeen kustannusarvio on noussut alkuperäisestä 3,9 miljoonan euron tavoitehinta-arviosta 4,65 miljoonaan euroon. Hanke toteutetaan leasingrahoitukselle. Keskustan ja Vasemmistoliiton edustajat olisivat halunneet palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, mutta palautusehdotus hävisi äänestyksen 42-9.

Kotkansaaren päiväkodin alkuperäistä tavoitehinta-arviota laskettaessa käytettiin viitekohteena Karhulan uutta päiväkotia. Valtuusto teki 21.9.2015 päätöksen, että hanke toteutetaan leasingrahoituksella hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.
Kaupungin tekniset palvelut on nyt kilpailuttanut hankkeen toteutuksen ja saatujen tarjousten perusteella hankkeen kustannusarvio on 4 650 000 euroa eli noin 19 % kalliimpi kuin tavoitehinta-arvio. Urakoitsijat ovat valmiina aloittamaan rakennustyöt, mikäli toteutuslupa saadaan.
Rakennus on vastaavan tasoinen kuin Karhulan päiväkoti, jota käytettiin tavoitehinta-arvion viitekohteena. Osa kalliimmasta hinnasta selittyy rakentamiskustannusten nousulla tavoitehinta-arvion ja kustannusarvion laskenta-aikojen välillä.
Hintaa korottavia asioita ovat myös led-valaistus ja se, että kosteudenhallinta-asiat on huomioitu rakentamisessa entistä paremmin: suojakatoksen osuus kustannusarviosta on 145 000 euroa. Niiden molempien osalta kustannukset tulevat takaisin pienempinä käyttökuluina rakennuksen valmistuttua.
Myös piha-alue louhintoineen ja pihatöineen on kalliimpi kuin Karhulan päiväkodissa. Suuret louhemäärät voidaan käyttää hyväksi Juha Vainionkadun penkereen vahvistamisessa, mikä taas vähentää tulevia investointikustannuksia sen osalta.
Saadut tarjoukset ovat linjassa keskenään, joten on epätodennäköistä, että uudella suunnittelulla ja kilpailutuksella saataisiin kustannuksia alennettua.
Kaupunkisuunnittelun ja teknisten palveluiden esitys on, että hanke toteutetaan saatujen tarjousten perusteella. Mikäli hanke käynnistetään helmi-maaliskuussa 2016, se valmistuu helmikuussa 2017.

Valtuusto antoi
lausunnon itsehallintoalueista

Valtuusto antoi kokouksessaan myös Kotkan kaupungin lausunnon maan hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi.

Lausunto on luettavissa kaupunginvaltuuston esityslistan liitteistä, verkko-osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Kotkan työllisyyspoliittisen ohjelman, jonka on laatinut kaupunginhallituksen nimeämä työllisyystoimikunta. Myös tämä ohjelma löytyy valtuuston esityslistan liitteestä.