Valtuusto hyväksyi Kymenlaakson Sähkön osakejärjestelyt

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.1. neuvottelutuloksen Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä ja päätti samalla oikeuttaa kaupunginhallituksen panemaan päätöksen täytäntöön heti, kun Kymenlaakson Sähkö Oy:n muut osakaskunnat ovat hyväksyneet neuvotteluratkaisun.

Valtuuston päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Keskustan edustajat olisivat halunneet jättää asian pöydälle. Keskustan pöydällepanoehdotus hävisi äänestyksen lukemin 48-3 ja lähes samoin lukemin, yhtä tyhjää lukuun ottamatta, Keskusta hävisi myös varsinaisen äänestyksen itse osakekaupasta.

Kaupungin edustajat ja Kymenlaakson Sähkö Oy:n edustajat pääsivät alkuvuodesta neuvotteluratkaisuun siitä, että Kymenlaakson Sähkö Oy hankkii omistukseensa kaikki Kotkan kaupungin omistamat Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeet, kaikkiaan 27 % yhtiön osakekannasta. Kotkan kaupungilla on 62 003 kappaletta Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita.

Osakkeen hinnaksi on sovittu 1132 euroa per osake. Tämä tarkoittaa 70,2 miljoonan euron kauppasummaa. Kauppa toteutetaan 1.7.2017 siten, että Kotkan kaupunki saa tuloutettua vielä vuodelta 2016 maksettavan 3 miljoonan euron osingon.

Neuvotellulla järjestelyllä Kotkan kaupungille tuloutuu Kymenlaakson Sähkö Oy:stä yhteensä 73,2 miljoonaa euroa eli 1 180 euroa / osake.

Myös Toriparkin myyntiin
liittyvät järjestelyt hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi myös Kotkan Toriparkki Oy:n myyntiin liittyvät järjestelyt.

Kaupan ehtona oleva Kotkan Toriparkki Oy:n nettovelattomuus toteutetaan siten, että kaikkia lainoja vastaavat summat sijoitetaan yhtiön Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon.
SVOP-sijoitukset kasvattavat kaupungin taseessa olevien Toriparkki -yhtiön osakkeiden kirjanpitoarvoa ennen osakkeiden myyntiä nykyisestä 2,08 miljoonasta eurosta 8,34 miljoonaan euroon.

Kaupunki luopuu antamastaan pääomalainasta 4 500 000 euroa sijoittamalla sen yhtiön SVOP-rahastoon. Valtuusto päätti myöntää järjestelyä varten lisämäärärahaa talousarvion 2017 investointeihin 4 500 000 euroa.

Kaupunki sijoittaa yhtiön SVOP-rahastoon Kuntarahoituksen lainaa + kertynyttä maksamatonta korkoa + purkukustannuksia vastaavan määrän, noin 1 462 000 euroa, jolla yhtiö maksaa velan Kuntarahoitukselle.

Valtuusto päätti myöntää järjestelyä varten lisämäärärahaa talousarvion 2017 investointeihin 1 462 000 euroa. Summa tarkentuu kaupantekohetken mukaan.

Lisäksi kaupunki sijoittaa yhtiön SVOP-rahastoon yhtiön Kotkan kaupungin konsernitilillä olevaa velkasaldoa (enintään 300 000 euroa) vastaavan euromäärän, jolla yhtiö maksaa käytetyn konsernitililimiitin pankille.

Valtuusto päätti myöntää järjestelyä varten lisämäärärahaa talousarvion 2017 investointeihin 300 000 euroa. Summa tarkentuu kaupantekohetken mukaan.

Keskuskatu 9:n
kaavamuutokselle
vihreää valoa

Valtuustossa hyväksyttiin myös Kotkansaarella, Keskuskatu 9:ssä olevan kaava-alueen muutos.
Kaava-alue sijaitsee Kauppatorin kaakkoisreunalla ja se käsittää torin puoleisen osan tontista, jota Keskuskatu, Kauppakatu ja Papinkatu rajaavat. Alue on suuruudeltaan 1 439 m2.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa nelikerroksisen asuin- ja liikerakennuksen rakentaminen nykyisten kaksikerroksisten liikerakennusten tilalle, Keskuskadun varteen. Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut kiinteistön omistajalta.

Päätöksestä jouduttiin äänestämään, kun Vasemmistoliitto esitti, että uudisrakennukseen tulisi nykyisen rakennuksen julkisivun hahmo tavalla tai toisella.
Vasemmistoliiton ehdotus hävisi äänestyksen lukemin 13-36, tyhjiä oli kaksi.


Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat