Valtuusto hyväksyi Kotkalle uuden rakennusjärjestyksen

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.9. kaupungille uuden rakennusjärjestyksen, joka tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Lisäksi valtuusto kumosi samasta ajankohdasta lukien valtuuston 14.11.2001 hyväksymän rakennusjärjestyksen.
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Vasemmistoliiton Pentti Tiusanen ehdotti, että rakennusjärjestykseen lisättäisiin lause: "Kaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltua rakennusta ei saa muuttaa niin että rakennuksen kaupunkikuvallinen ja historiallinen arvo siitä vähenee." Tiusasen lisäysesitys hävisi äänestyksen lukemin 43-8.

Uusi rakennusjärjestys liitteenä (pdf).

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös Kotkan kaupungin sijoitussuunnitelman.
Sijoitussuunnitelma sisältää sijoitustoiminnan periaatteet sekä ehdotuksen salkkujaosta. Sijoitusehdotuksissa otetaan huomioon kaupungin olemassa oleva finanssivarallisuus sekä tulevat investointitarpeet.
Sijoitussuunnitelma on lisä kaupungin rahoituspolitiikkaan, jota päivitetään, jotta se muodostaa yhdessä sijoitussuunnitelman kanssa kokonaiskattavan ohjeistuksen rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta.

Sijoitussuunnitelma on liitteenä (pdf).