Valtuusto hyväksyi keskussairaalan ja Satamakadun kaavamuutokset

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.4. kaksi asemakaavamuutosta.
Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, joka koskee Kotkan kaupungin 8. kaupunginosan Hovinsaari korttelia 7, hautausmaa-, lähivirkistys- ja vesialuetta, osaa yleisen tien aluetta, Toukolan ja Kotkantietä sekä 9. kaupunginosan Metsola osaa Kottaraisentietä.
Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaamis- sekä laajentamishanke sekä turvata erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisen olosuhteet Kymenlaaksossa. Muutoksella pyritään kehittämään sairaala-alueen rakenteita ja liikenneolosuhteita sekä vaalimaan muutosalueen ympäristön ominaispiirteitä.

Lisäksi valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen, joka koskee Kotkansaarella osaa korttelista 7, Satama- ja Ruukinkatua sekä Tornatorintietä.
Muutoksen tarkoituksena on muuttaa satama-alueeksi kaavoitettu korttelinosa asuinrakennusten korttelialueeksi. Muu korttelinosa on voimassa olevassa asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.
Valtuusto merkitsi päätöksen yhteyteen toivomuksen, jossa esitetään, että Ruukinkatu 13:ssa sijaitseva puinen asuinrakennus (kuvassa) pyritään säilyttämään ja siirtämään uuteen sijoituspaikkaan.

Tytäryhtiöille
lainantakauksia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös useita lainantakauksia, joita Kotkan tytäryhtiöt HaminaKotka Satama Oy ja Kotkan Energia Oy ovat kaupungilta pyytäneet.
Kaupunginvaltuusto päätti myöntää HaminaKotka Satama Oy:lle omavelkaisen takauksen osalle Nordea Pankki Suomi Oyj:stä otettavasta yhteensä 6,0 miljoonan euron investointilainasta.
Vastavakuutena kaupungin takaukselle HaminaKotka Satama Oy tarjoaa Kotkalle kiinnitystä satamayhtiön hallussa olevan tontin vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennelmiin, jotka käsittävät mm. autovaa’an.

Kotkan Energian osalta valtuusto päätti myöntää yhtiölle omavelkaisen takauksen yrityskaupan rahoittamiseen Kymenlaakson Osuuspankilta otettavalle 8,0 miljoonan euron lainalle.
Kotkan Energia osti helmikuussa Loiste Oy:ltä Karhu Voima Oy:n sähköverkkotoimintaan, maakaasun myyntiin ja jakeluun sekä palveluliiketoimintaan liittyvät liiketoiminnot Karhulassa.
Takauksen vastavakuudeksi Kotkan Energia Oy:n on annettava Kotkan kaupungille pantiksi Karhu Voima Verkko Oy:n osakkeet.

Lisäksi valtuusto päätti myöntää Kotkan Energialle täytetakauksen Mussalon tuulivoimalaitosten leasingsopimuksen laajentamiseen kolmannella tuulivoimalalla. Sopimuksen arvo on enintään 3,0 miljoonaa euroa.
Täytetakaukselle vaaditaan Kotkan Energia Oy:n sitoumus pidättäytyä panttaamasta muiden sitoumustensa vakuudeksi yhtiön omistamaa kaukolämpöverkostoa. Sitoumuksen piirissä on se osa kaukolämpöverkostosta, jonka arvo vastaa 30 % kulloinkin olevasta tämän leasingsopimuksen jäljellä olevasta pääomasta.

Neljäs takaus, jonka valtuusto hyväksyi, koskee Kotkan Energian pyyntöä omistajansa täytetakaukseksi hyötyvoimalaitoksen päälaitteiden leasingsopimuksen enintään 4,0 miljoonan euron laajennukselle.
Myös tälle takaukselle vaaditaan Kotkan Energian sitoumus pidättäytyä panttaamasta muiden sitoumustensa vakuudeksi yhtiön omistamaa kaukolämpöverkostoa.

Kaupunginvaltuuston esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat