Valtuusto ei halunnut jatkaa kaupunkituulipuiston suunnittelua

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.4. olla käynnistämättä Kotkan kaupunkituulipuistoon suunniteltuja kaavoitushankkeita.
Valtuusto yhtyi kaupunginhallituksen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan näkemykseen, jonka mukaan kaupunkituulipuistoksi esitetty alue ei sovellu tuulipuistokäyttöön, koska sen hankkeet voivat oleellisesti vaikeuttaa kaupunkirakenteen kehittämistä.
Kaupunki haluaa edistää tuulivoimaloiden rakentamista sellaisille alueille, jotka eivät ole ristiriidassa kaupunkikehityshankkeiden kanssa.

Lisäksi valtuusto päätti myydä Lemminkäinen Talo Oy:lle Hovinsaarella, Valkamankadun ja rannan välissä sijaitsevat kaksi kerrostalotonttia ja yhden pysäköintitontin. Kerrostalotonttien pinta-alat ovat 892 m2 ja 1 217 m2 ja pysäköintitontin 1 038 m2. Rakennusoikeutta molemmilla kerrostalotonteilla on 1 500 m2.
Lemminkäinen maksaa kaupungille tonteista 651 825 euroa, josta puolet maksetaan kaupanteon yhteydessä ja puolet 30.11.2015 mennessä.
Kaupunki on tehnyt aiemmin esisopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa kuuden kerrostalotontin ja niihin liittyvien pysäköintialueiden rakentamisesta. Sopimuksen mukaan tontit myydään kaksi kerrallaan.

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat