Uusi sivupaloasema Rautatiekadun ja Ratapihankadun väliin

Kotkan uusi sivupaloasema rakennetaan Kotkansaarelle, Ratapihankadun ja Rautatienkadun väliin. Kaupunginhallitus hyväksyi sivupaloaseman tarveselvityksen kokouksessaan 24.3.
Sivupaloasemalle tulee tilat yhden pelastus- ja ensihoitoyksikön kalustolle ja miehistölle huoltotiloineen. Lisäksi paloasemalle tulee tilat toiselle raskaalle yksikölle ja pienkalustolle sekä erillinen pesuhalli. Paloasema ja sen piha-alue pyritään rakentamaan siten, että siitä on mahdollisimman hyvät kulkuyhteydet eri suuntiin. Paloaseman toimintaa, lähtönopeutta ja turvallisuutta tulee tarvittaessa parantaa toimivalla liikenteenohjausjärjestelmällä.
Paloaseman ja sen tilojen rakentamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon ns. ”puhdaspaloasema”-hanke, jossa pelastustoiminnassa varusteisiin ja kalustoon kertyvien epäpuhtauksien määrä eliminoidaan oikeanlaisilla huoltotiloilla ja –välineillä mahdollisimman minimiin. Tämä on mahdollista pesu- ja huoltotilojen oikeanlaisella suunnittelulla ja rakentamisella.
Sivupaloaseman rakentamisen yhteydessä aiotaan rakentaa lisäksi nopeaa vesipelastusta varten venelaituri Merituulentien eteläpuolella olevalle aallonmurtajalle ennen Norssalmen siltaa.
Paloaseman suunnittelu tehdään tämän vuoden aikana ja rakentaminen aloitetaan vuonna 2015 siten että uusi paloasema olisi käyttöön otettavissa kesällä 2016.
Rakentaminen tapahtuu perustettavan kiinteistöyhtiön toimesta. Rakennuksen tavoitehinta-arvio on 2 450 000 €.

Alijäämäennuste
seitsemän miljoonaa

Kotkan kaupungin kahden ensimmäisen kuukauden talouden toteutuman ja loppuvuoden ennusteen perusteella kaupunki tekee tänä vuonna noin seitsemän miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen.
Arvioitua heikompien näkymien merkittävimmät tekijät ovat mm. myyntivoittojen toteutuminen oletettua matalampina. Tiedossa olevat kiinteistökaupat huomioiden myyntivoitot saattavat jäädä 3,4 miljoonaa euroa talousarviossa tavoitellusta. Toisaalta muutama merkittävä kauppa loppuvuodella voi kääntää tilanteen toiseksi.
Lisäksi alkuvuotta on rasittanut työmarkkinatuen kuntaosuuden merkittävä kasvu, ennustettu määrärahaylitys vuodelle 2014 on 1,3 miljoonaa euroa. Myös opetustoimen henkilöstömenojen ylittymisen suhteessa talousarvioon ennustetaan olevan 1,2 miljoonaa euroa.
Lisäksi verotuloennuste vuodelle 2014 on heikentynyt noin miljoona euroa talousarvion laadinnan jälkeen.

Luottokorttilaskuissa
ei ollut väärinkäytöksiä

Kotkan kaupungin ylimmän johdon luottokorttilaskuissa ei ole löytynyt väärinkäytöksiä.
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tarkastuspäällikön raportin, joka koski vuosia 2008-2010.
Tarkastuksessa ei havaittu väärinkäytöksiä tarkastusvuosina voimassa oleviin edustamista koskeviin ohjeisiin tai kunnallisesta viranhaltijasta säädettyyn lakiin perustuen. Tarkastettuja edustustilaisuuksia koskevien päätösten osalta ylin johto ei ole raportin mukaan ylittänyt vuosina 2008-2010 voimassa olevia 3 000 euron ja 1 500 euron rajoja.
Tarkastusvuosina tehdyt havainnot ovat olleet pohjana hallinnon käytäntöjen ja sisäisen ohjeistuksen uudistuksille.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat