Tytäryhtiöiden takauksiin myönteinen kanta

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 21.3. useita lainantakauksia, joita Kotkan tytäryhtiöt HaminaKotka Satama Oy ja Kotkan Energia Oy ovat kaupungilta pyytäneet.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se myöntäisi HaminaKotka Satama Oy:lle omavelkaisen takauksen osalle Nordea Pankki Suomi Oyj:stä otettavasta yhteensä 6,0 miljoonan euron investointilainasta.
Vastavakuutena kaupungin takaukselle HaminaKotka Satama Oy tarjoaa Kotkalle kiinnitystä satamayhtiön hallussa olevan tontin vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennelmiin, jotka käsittävät mm. autovaa’an.

Kotkan Energian osalta hallitus esittää valtuustolle, että se myöntäisi yhtiölle omavelkaisen takauksen yrityskaupan rahoittamiseen Kymenlaakson Osuuspankilta otettavalle 8,0 miljoonan euron lainalle.
Kotkan Energia osti helmikuussa Loiste Oy:ltä Karhu Voima Oy:n sähköverkkotoimintaan, maakaasun myyntiin ja jakeluun sekä palveluliiketoimintaan liittyvät liiketoiminnot Karhulassa.
Takauksen vastavakuudeksi Kotkan Energia Oy:n on annettava Kotkan kaupungille pantiksi Karhu Voima Verkko Oy:n osakkeet.

Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se myöntäisi Kotkan Energialle täytetakauksen Mussalon tuulivoimalaitosten leasingsopimuksen laajentamiseen kolmannella tuulivoimalalla. Sopimuksen arvo on enintään 3,0 miljoonaa euroa.
Täytetakaukselle vaaditaan Kotkan Energia Oy:n sitoumus pidättäytyä panttaamasta muiden sitoumustensa vakuudeksi yhtiön omistamaa kaukolämpöverkostoa. Sitoumuksen piirissä on se osa kaukolämpöverkostosta, jonka arvo vastaa 30 % kulloinkin olevasta tämän leasingsopimuksen jäljellä olevasta pääomasta.

Neljäs takaus, jonka hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi, koskee Kotkan Energian pyyntöä omistajansa täytetakaukseksi hyötyvoimalaitoksen päälaitteiden leasingsopimuksen enintään 4,0 miljoonan euron laajennukselle.
Myös tälle takaukselle vaaditaan Kotkan Energian sitoumus pidättäytyä panttaamasta muiden sitoumustensa vakuudeksi yhtiön omistamaa kaukolämpöverkostoa.

Asemakaavamuutokset
kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus käsitteli myös kahta asemakaavamuutosta.
Hallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyisi asemakaavan muutoksen, joka koskee Kotkan kaupungin 8. kaupunginosan Hovinsaari korttelia 7, hautausmaa-, lähivirkistys- ja vesialuetta, osaa yleisen tien aluetta, Toukolan ja Kotkantietä sekä 9. kaupunginosan Metsola osaa Kottaraisentietä.
Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaamis- sekä laajentamishanke sekä turvata erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisen olosuhteet Kymenlaaksossa. Muutoksella pyritään kehittämään sairaala-alueen rakenteita ja liikenneolosuhteita sekä vaalimaan muutosalueen ympäristön ominaispiirteitä.

Hallitus esittää valtuustolle myös, että se hyväksyisi asemakaavamuutoksen, joka koskee Kotkansaarella osaa korttelista 7, Satama- ja Ruukinkatua sekä Tornatorintietä.
Muutoksen tarkoituksena on muuttaa satama-alueeksi kaavoitettu korttelinosa asuinrakennusten korttelialueeksi. Muu korttelinosa on voimassa olevassa asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.
 

Kaupunginhallitus tutustui tilinpäätöksen

Kaupunginhallitus kävi kokouksessaan läpi myös kaupungin tilinpäätöstä vuodelta 2015. Hallitus käsittelee tilinpäätöstä uudelleen viikon kuluttua 29.3. jonka jälkeen se lähetetään tilintarkastuksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kotkan viime vuoden tulos on noin 8,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Kaupungin kumulatiivinen alijäämä on nyt noin 41 miljoonaa euroa.
Kaupungin vuosikate oli päättyneenä vuonna 9,9 miljoonaa euroa positiivinen ja näin ollen parani hieman edellisvuoden luvusta, joka oli 7,4 miljoonaa euroa. Vieläkään toimintamenoja ei kuitenkaan pystytty kattamaan toimintatuloilla, verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Tilinpäätöksestä enemmän omassa tiedotteessa, joka on luettavissa tästä linkistä.

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan myös tiedoksi kahden ensimmäisen kuukauden perusteella laaditun Kotkan talousennusteen tälle vuodelle. Ennusteen mukaan kaupungin talous pysyy tänä vuonna talousarviossa.


Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat