Tiutisen koulu halutaan edelleen lakkauttaa

Kotkan kaupunginhallitus on edelleen sitä mieltä, että Tiutisen koulu tulee lakkauttaa 1.8. alkaen ja yhdistää Hakalan kouluun. Kaupunginhallitus päätti asiasta 15.2. äänestyksen jälkeen lukemin 9-4. Koulun toiminnan jatkamisen puolesta äänestivät Perussuomalaisten Emmi Voutilainen, Keskustan Mertsu Merivirta, Vihreiden Mervi Haakana ja Vasemmistoliiton Semi Lommi.

Tiutisen koulun lakkauttamista käsiteltiin kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa marraskuussa 2015 osana kaupungin talousarviota vuodelle 2016 ja tuolloin valtuusto varasi koulun toimintaa varten määrärahat heinäkuun 2016 loppuun saakka.

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päätti kuitenkin tammikuussa ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Tiutisen koulu ei yhdisty Hakalan kouluun ja Tiutisen koulun toiminta ei lakkaa 1.8.2016 alkaen.
Kaupunginhallitus päätti asiasta siis toisin ja ehdottaa valtuustolle lopullisen päätöksen tekemistä koulun lakkauttamiseksi.

Kotka lähtee mukaan
Tulevaisuuden yliopisto -hankkeeseen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös, että kaupunki lähtee mukaan Tulevaisuuden yliopisto (21UNI) -hankkeen valmisteluun ja rahoitukseen.
Kotkan osuus kaikkiaan kahden miljoonan euron suuruisesta hankkeesta on 180 000 euroa vuosina 2016-2019. Tänä vuonna Kotka maksaa 30 000 euroa, edellyttäen, että hankkeelle myönnetään EU-ohjelmarahoitus.
Koko kahden miljoonan euron hankebudjetista EU-rahoituksen osuus on 1,6 miljoonaa euroa. Kaupungin lisäksi muita rahoittajia ovat mm. Cursor ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen tavoitteena on luoda Kotkaan Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, kansainvälisesti vetovoimainen tulevaisuuden yliopisto, jonka kohderyhmänä ovat kansainväliset ja suomalaiset nuoret, korkeakouluopiskelijat ja yritysten edustajat.
Tulevaisuuden yliopiston toiminta on erittäin merkittävä mahdollisuus Kotkan ja seudun vetovoiman kehittämiselle ja tuki Kantasataman kehittämiselle tuoden satoja kansainvälisiä nuoria elävöittämään aluetta ympäri vuoden.
Tulevaisuuden yliopisto tuo uusia mahdollisuuksia myös ammattikorkeakoulun toimintaan ja Kantasatamaan on mahdollista luoda vahva ja kansainvälinen korkeakoulukeskittymä.
Tarkoitus on löytää tulevaisuuden yliopiston, ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän välille uudenlaista yhteistyötä, joka vahvistaisi yrittäjyyttä ja yritysten kilpailukykyä alueella.

”Tulevaisuuden Yliopisto” (21st Century University) ideaa esiselvitettiin Cursor Oy:n toimeksiannosta syksyn ja alkutalven aikana kansainvälisen asiantuntijaryhmän johdolla. Selvityksessä oli mukana asiantuntijoita Aalto-yliopistosta, Cambridgen ja Cranfieldin yliopistoista sekä mm. Googlelta.
Tuloksena syntyi prototyyppi konseptista, jossa oppiminen on järjestetty tiimityönä tehtävien projektien ympärille kaupunkiympäristössä. Osallistujat oppivat ja omaksuvat itse tekemisen ja kokemisen kautta sekä työkaluja, työtapoja, metodeja että taitoja.

Talousjohtajan virka
laitettiin hakuun

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös, että kaupungin talous- ja rahoitusjohtajan viran nimike muutetaan talousjohtajaksi ja virka laitetaan hakuun 1.3. alkaen. Virka pyritään täyttämään 1.6. alkaen tai vaihtoehtoisesti sopimuksen mukaan.
Kaupungin nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen on irtisanoutunut virasta 17.2. alkaen.
Kotkan vt. talousjohtajana toimii 1.3. alkaen talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen.

Kaupunginhallitus vastasi kokouksessaan lisäksi oikaisuvaatimuksiin, jotka viime vuonna kaupungin yt-menettelyn jälkeen irtisanotut kaksi tietohallintokoordinaattoria, sovellusasiantuntija ja atk-suunnittelija olivat jättäneet. Työntekijöiden mukaan irtisanomispäätökset oli tehty virheellisesti.

Kaupunginhallitus päätti jättää päättää tietohallintokoordinaattorien ja sovellusasiantuntijan oikaisuvaatimukset tutkimatta siltä osin kuin ne koskevat tietohallinnon lakkauttamista, koska asiaa ei ole ratkaistu oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla talous- ja rahoitusjohtajan päätöksellä, jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta siltä osin kuin se perustuu irtisanomisperusteiden lainvastaisuuteen, koska yksityisoikeudelliseen sopimukseen perustuvat vaatimukset käsitellään käräjäoikeudessa ja hylätä oikaisuvaatimuksen muilta osin lakiin perustumattomana.
Lisäksi hallitus päätti hylätä atk-suunnittelijan oikaisuvaatimuksen lakiin perustumattomana.


Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat