Tilinpäätös hyväksyttiin valtuustossa

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.5. kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen. Lisäksi valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2017 arviointikertomuksen ja henkilöstökertomuksen.

Kotkan kaupunkikonserni saavutti vuonna 2017 erinomaisen tuloksen, peräti 63,5 miljoonaa euroa.
Myös emokaupungin tulos on hieno, 41,5 miljoonaa euroa ja vuosikatteen kehitys jatkui positiivisena.

Kotka-konsernin tilikauden 2017 ylijäämä tilinpäätöserien jälkeen oli 57,5 miljoonaa euroa, mikä käänsi koko konsernin kumulatiivisen alijäämän 15,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.
Emokaupungin tilikauden ylijäämä 41,7 miljoonaa euroa kutistaa puolestaan kaupungin kumulatiivisen alijäämän enää -6,3 miljoonaan euroon.

Tlinpäätös 2017 (pdf)

Arviointikertomus (pdf)

Henkilöstökertomus (pdf)

Korkeakosken koulun
rakentamiselle aloituslupa

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan myös Korkeakosken koulun rakentamisen kustannusarviota ja rakentamisen aloittamista.

Koulun suunnittelu on valmistunut helmikuussa 2018 ja hankkeeseen liittyvät urakat on kilpailutettu maalis-huhtikuussa 2018. Saatujen urakkatarjouksien mukaan hankesuunnitelmassa esitetty 7,1 miljoonan euron tavoitehinta-arvio ylittyy huomattavasti - koulun rakentamiskustannus tulee olemaan 8,9 miljoonaa euroa.
Rakennushanke on suunniteltu toteutettavaksi leasing-rahoitteisena ja se on huomioitu Kotkan tämän vuoden talousarviokirjassa, jossa sille on varattu leasingrahoitusta vuosille 2018 -2019 yhteensä 7,45 miljoonaa euroa.

Kohonneen kustannusarvion syiksi on arvioitu suojellun vanhan kivikoulun liittämistä osaksi koulukokonaisuutta, mikä aiheuttaa tilatehokkuuden huonontumista tavoitteeseen verrattuna.
Rakentamisen suhdannetilanne on lisäksi vaikuttanut urakkahintojen nousuun. Rakennusurakasta saatiin vain yksi tarjous, sen sijaan sivu-urakoista saatiin useampi tarjous.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Korkeakosken koulun rakentamisen kohonneet rakentamiskustannukset ja antoi rakentamiselle aloitusluvan.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat