Tapahtumakeskuksen, kampuksen ja yrityskeskuksen toteuttamissopimus hyväksyttiin

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi Kantasatamaan suunnitellun tapahtumakeskuksen, kampuksen ja yrityskeskuksen toteuttamissopimuksen kokouksessaan 5.3.
Toteuttamissopimuksessa ei mainita osapuolena enää hotellia, koska kaupunginvaltuusto päätti edellisiltana poistaa ehdon, jonka mukaan hotellioperaattori pitäisi olla varmistunut ennen kuin sopimus voidaan allekirjoittaa.
Osapuolet allekirjoittavat toteuttamissopimuksen vielä tiistain 5.3. aikana.

Lokakuussa 2018 solmitun aiesopimuksen osapuolet Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Xamk ja Cursor Oy ovat valmistelleet toteuttamissopimusta kantasatamaan rakennettavasta kokonaisuudesta, johon kuuluvat Kotkan tapahtumakeskus, ammattikorkeakoulun kampus ja Cursorin yrityskeskus.

Sopimuksen keskeisin sisältö on osapuolien sitoutuminen toteuttamaan oma rakennushankkeensa ja sovittamaan hankkeiden suunnitelmat yhteen.
Sopimus linjaa myös yhteistyötä ja osapuolten tavoitteita. Lisäksi sopimuksessa todetaan osapuolten keskeiset tehtävät ja kuvataan rakennushankkeet alustavine aikatauluineen, suunniteltuine käyttöineen ja laajuuksineen.
Sopimus kirjaa myös erityiset edellytykset, joiden tulee täyttyä osapuolten hankkeiden toteutumiseksi. Sopimuksesta vetäytyminen ilman sopimuksessa hyväksyttyä syytä velvoittaa vahingonkorvaukseen vahinkoja kärsineille osapuolille. Aiesopimus jää edelleen voimaan sopimusosapuolten välille siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa toteuttamissopimuksen kanssa.

Maankäyttösopimuksen
purkamisprosessi aloitettiin

Kaupunginhallitus päätti myös aloittaa toimet Kantasataman maankäyttösopimuksen purkamiseksi.
Sopimuksella on varattu Kantasataman alue Kotkan Kantasataman Kehitys Oy:lle yksinoikeudelle kehitettäväksi.
Sopimuksen tarkoituksena on ollut kaupallisen, monialaisen rakennushankkeen toteuttaminen Kantasataman alueelle.
Sopimuksen mukaisesti Kotkan Kantasataman Outlet Oy:lle on Outlet-keskuksen toteuttamista varten vuokrattu yksi tontti vuonna 2017.
Rakentaminen alueella ei ole kuitenkaan käynnistynyt vielä 2019 maaliskuun alussa. Outlet-yhtiö ei ole hakenut toteuttavalle rakennukselle rakennuslupaa eikä yhtiö ole esittänyt suunnitelmaa siitä, milloin se rakennuksen toteuttaisi.
Koska yhtiö ei ole 5.3. mennessä todentanut, että se pystyisi toteuttamaan mainitut hankkeet tai muita alueelle suunniteltuja hankkeita, on Kantasataman maankäyttösopimuksen purkaminen sopimusehtojen mukaan tullut ajankohtaiseksi.
Maankäyttösopimuksen purkaminen ei pura voimassa olevaa Outlet-keskuksen toteuttamiseen tarkoitettua maanvuokrasopimusta, jolloin keskuksen toteuttaminen on mahdollista vuokrasopimukseen perustuen, mikäli Outlet-yhtiöllä on tähän halua.

Maankäyttösopimuksen purkamisesta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.