Tapahtumakeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin urheilulla laajennettuna

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kantasatamaan suunnitellun tapahtumakeskuksen hankesuunnitelman kokouksessaan 3.12.
Valtuusto lisäsi kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymään hankesuunnitelmaan laajennuksen, jolla mahdollistetaan myös joukkueurheilu- ja muiden urheilutapahtumien järjestäminen tapahtumakeskuksessa.
Laajennuksen on arvioitu maksavan noin kolme miljoonaa euroa aiemmin hyväksytyn 20 miljoonan euron päälle.

Päätös syntyi useiden äänestyksien jälkeen, kun esimerkiksi Perussuomalaiset esittivät asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja Keskustan ryhmä hankesuunnitelman kokonaan hylkäämistä.
Palautusehdotus hävisi äänestyksen lukemin 45-6 ja hylkäysehdotus lukemin 44-6.
Lisäksi osa Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä esitti, että ennen tapahtumakeskuksen toteuttamissopimuksen hyväksymistä kaupunki selvittää myös muita investointivaihtoehtoja.
Se puolestaan hävisi äänestyksen lukemin 40-7.

Vihreät puolestaan esittivät, että tapahtumakeskuksen ja XAMKin kampuksen suunnittelu ja rakentaminen pitäisi suorittaa samanaikaisesti ja ne tulisi ottaa käyttöön kuuden kuukauden sisällä. Tämä äänestys hävisi äänestyksen 35-11.

Päätökseen useita
reunaehtoja

Valtuusto lisäsi lopulliseen päätöksen reunaehtoja, joiden mukaan tapahtumakeskuksen toteuttamissopimuksen allekirjoittaminen edellyttää hotellioperaattorin/investoijan sopimuksessa mukana olemista ja tapahtumakeskuksen toteuttamisen aikataulu tulee sovittaa koko hankkeen aikatauluun taloudelliset ja toiminnalliset riskit minimoiden.
Lisäksi yrityskeskusinvestointi tulee toteuttaa ensisijaisesti ulkopuolisen sijoittajan toimesta tai pääomalla, joka saadaan myymällä Cursorin nykyistä kiinteistöomaisuutta. Kotkan kaupungin takaama laina on viimesijaisin vaihtoehto.
Tapahtumakeskushanke toteutetaan tavoitehintamenettelyllä tai jollakin muulla urakkamuodolla, joka tukee hankesuunnitelmassa mainitussa investointitasossa pysymistä. Lisäksi hanke ja siihen liittyvät suunnitelmat luovutetaan perustettavalle kiinteistöyhtiölle toteuttamissopimuksen allekirjoituksen yhteydessä ja ennen tapahtumakeskuksen yhtiöiden perustamista, edellytetään selvitystä yhtiöjärjestelyistä, hankinnoista ja mahdollisista verokäytännöistä.

Tapahtumaliiketoiminta
on kasvussa

Tapahtumakeskusta pidetään elinvoimainvestointina, joka tukee Kotkan siirtymistä teollisuuden ja logistiikan ohella palvelutalouteen. Tapahtumaliiketoiminta-ala on kasvussa, jonka ennustetaan maailmanlaajuisten trendien perusteella jatkuvan.
Tapahtumakeskuksen tarkoituksena on luoda Kotkaan tapahtumaliiketoiminnan elinkeinoala, synnyttää uusia asiakasvirtoja, yrityksiä ja työpaikkoja, mahdollistaa ympärivuotinen tapahtumien järjestäminen,
varmistaa hotelli-investoinnin toteutumista Kotkaan ja edesauttaa suurten tapahtumien järjestämistä.
Edelleen tarkoituksena on vahvistaa Kotkan vetovoimaa tapahtuma- ja asuinkaupunkina sekä lisätä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin tulevan keskustakampuksen vetovoimaa.
Tapahtumakeskuksen, siihen liittyvän yrityskeskuksen ja kampuksen yhteen nivomisella tavoitellaan kaupunkistrategian mukaista uusien oppimisympäristöjen luomista, yrittäjyyskasvatuksen ja seudun yritysekosysteemin vahvistamista. Kokonaisuuteen liittyvä hotelli on tärkeä tapahtumien järjestämisen kannalta.

Hankesuunnitelma liitteenä