Tanskasta opetustoimenjohtaja ja Purovaarasta kulttuurijohtaja

Jukka Tanska on Kotkan uusi opetustoimenjohtaja ja Tomi Purovaara uusi kulttuurijohtaja.
Kaupunginhallitus päätti Tanskan ja Purovaaran valinnoista kokouksessaan 20.5.

Jukka Tanskan kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti, mutta kulttuurijohtajan valinnassa käytiin virkavaali Sanna Gangon ja Tomi Purovaaran kesken. Purovaara voitti vaalin äänin 8-5.

Kaupunginhallituksen mukaan helsinkiläisellä filosofian kandidaatti Jukka Tanskalla (kuvassa) on työkokemuksen perusteella hakijoista monipuolisin ja laaja-alaisin kokemus.
Hänellä on noin 27 vuotta rehtori- tai apulaisrehtorikokemusta kolmesta eri koulusta, viimeksi Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta, jossa hän toimi myös koulua ylläpitävän osakeyhtiön toimitusjohtajana. Tanska on toiminut myös rehtorikouluttajana.

Tanskan kokemus kunnallishallinnosta tulee toimimisesta koulutuksen järjestäjän edustajana kiinteässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Myös hakijoita tentannut haastatteluryhmä oli katsonut haastateltujen työkokemuksen ja haastattelutilanteessa saatujen lisätietojen sekä hakijan soveltuvuudesta saatujen tietojen perusteella Jukka Tanskan soveliaimmaksi opetustoimenjohtajan virkaan.

Kulttuurijohtajaksi valittu vantaalainen Tomi Purovaara on työskennellyt lähes kaikilla taiteenaloilla, joista johtotehtävissä kulttuurisen moninaisuuden, elokuvan, kirjallisuuden ja nykysirkuksen alueilla.

Hän on perustanut, tuottanut ja johtanut lukuisia eri festivaaleja ja tapahtumia, joita ovat mm. Ruutia/tanssiteatteri, DIG/jazz, TAIGA/kansanmusiikki, Cirko/nykysirkus, Cirko Pikkolo/lastensirkus, Lukuviikko/lukeminen, Satakielikuukausi/kirjallisuus ja CAISA-fest/monikulttuurisuus.
Lisäksi hän on johtanut vuosina 2008-2011 Cirkon edustajana projektia, jossa suunniteltiin, peruskorjattiin ja luotiin konsepti Suomen ensimmäiselle nykysirkuskeskukselle.
Helsingin kaupungin Kulttuurikeskus Caisan johtajana hän työskenteli osana suuren kaupungin hallintokulttuuria ja päätöksentekoprosesseja.
Purovaara toteutti Caisassa kaupungin osallisuutta ja osallistumista korostavaa strategiaa ja oli
aloitteentekijänä Suomen monikulttuurikeskukset ry:n perustamisessa ja kehitti ulkomaalaissyntyisten ammattitaiteilijoiden tukitoimintaa ja verkostoitumista.

Tulosennuste 0,6 miljoonaa alijäämäinen

Kotkan kaupungin tämän vuoden tuloksen ennustetaan alkuvuoden perusteella jäävän noin 0,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Tammi-huhtikuun tilikauden ylijäämä on 6,1 miljoonaa euroa, mikä on 13,4 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana.
Vuoden 2018 tulokseen vaikuttivat kuitenkin olennaisesti kertaluonteiset myyntivoitot.

Lautakuntien ennustetaan ylittävän talousarvion tänä vuonna 1,3 miljoonalla eurolla. Tulopuolella Kotkan verotilitykset tammi-huhtikuulta olivat yhteensä 75,9 miljoonaa euroa, missä on vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 miljoonaa euroa (-2,1 %).
Verotulojen ennusteessa kunnallisverojen koko vuoden tilityksien arvioidaan kuitenkin olevan 198,4 miljoonaa euroa, kun talousarviossa tilityksien määrä on 197,4 miljoonaa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat