Saariston vesihuoltoon ratkaisu

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.9. vaihtoehto kolmen Kotkan saariston vesihuollon järjestämiseksi.

Tässä vaihtoehdossa uudet saariin johtavat vesijohdon runkoputket rakentaa Kymen Vesi Oy silloin, kun asumisen, matkailun tai elinkeinotoiminnan kehitys täyttää vesihuoltolain vaatimukset.

Rakentamisvelvoitteessa käytetään nykytilannetta asiointiliikenteen osalta eli putket tulisi rakentaa niihin saariin, joihin on nykyisin asiointiliikenne: Rankki, Haapasaari ja Kirkonmaa. Kuutsalo voisi liittyä Kirkonmaahan johtavaan vesijohtoon.

Rakentamisvelvoite täyttyy vain, mikäli saariin saadaan pitkät sopimukset (vähintään 10 vuotta) veden käytöstä vähintään nykymäärillä. Sopimuskumppanina tulee olla saaressa toimiva vesiosuuskunta tai muu vastaava järjestäytynyt yhteisö, joka kykenee järjestämään saaren sisäisen veden jakelun.

Kymen Vesi Oy rakentaa runkoputken yhteydessä saareen mittarikaivon, jonka perusteella osuuskunta maksaa sopimuksen mukaiset maksut. Sopimus tarvitaan, jotta Kymen Vesi Oy pystyy veden hinnoittelulla kattamaan veden hinnan ja runkoputken ylläpitokustannusten lisäksi myös sen investointikustannukset.

Kaupunki osallistuu putkien rakentamiseen avustuksella, joka voisi olla nykyisen osuuskuntien avustuskäytännön mukainen tai suurempi saarten pitkien etäisyyksien ja saariston kehittämisen perusteella. Runkoputket jäisivät Kymen Veden hoitoon.

Saariston asemakaavoitettavien alueiden osalta laaditaan maankäyttösopimus tai todetaan kaavamääräyksissä, että saarien kaava-alueiden kunnallistekniikka kuuluu kaavoista hyötyville.
Kaupunki eikä Kymen Vesi Oy osallistuisi mitenkään saarten sisäisen vesihuollon järjestämiseen.

Alustavien suunnitelmien ja kustannusarvioiden perusteella kaupungin avustus runkoputkien osalta on 250 000 euroa (nykyisen avustuskäytännön mukainen) - 560 000 euroa (avustus noin puolet runkoputken rakennuskustannuksista).

Kymen Vesi Oy sitoutuu rakentamaan uudet vesijohdon runkoputket Rankkiin ja Kirkonmaanhan sekä vastaamaan niistä jatkossa seuraavin edellytyksin:

• Kymen Veden toimita-alue ei laajene saariin, vaan liittyjien kanssa laaditaan erillissopimukset
• Liittyjät eli vesiosuuskunnat tai vastaavat järjestäytyneet tahot vastaavat vesihuollon järjestämisestä saarissa
• Kaupunki avustaa investointia 50 %:lla
• Kuutsalo voi halutessaan järjestäytyä vesiosuuskunnaksi ja liittyä Kirkonmaahan rakennettavaan runkoputkeen
• Investointi peritään takaisin osana vesimaksuja 10 vuoden takaisinmaksuajalla
• Saaret järjestävät vaadittavan viemäröinnin itsenäisesi saaressa
• Haapasaaren osalta Kymen Vesi suosittelee kalvosuodatuslaitteen hyödyntämistä saaressa talousveden valmistukseen. Vesijohdon rakentamisesta voidaan kuitenkin neuvotella sopimusperusteisesti.

Takauksia Kymen Vedelle

Kaupunginvaltuusto päätti myös myöntää Kymen Vesi Oy:lle omavelkaiset takaukset Kuntarahoitus Oyj:ltä otettaville yhteensä 10 miljoonan euron suuruisille lainoille siten, että Kotkan kaupungin omavelkainen takaus kattaa 79 prosenttia lainan pääomasta eli 7,9 miljoonaa euroa.
Lainan loppusummaan Kymen Vesi hakee takauksia muilta omistajiltaan eli Kouvolan kaupungilta ja Pyhtään kunnalta.
Kymen Vesi Oy on kilpailuttanut vuosien 2018 - 2019 vesihuoltoinvestointien rahoituksen, yhteensä 10 miljoonaa euroa. Kilpailutuksen voitti Kuntarahoitus Oyj.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat