Pentti Tiusasta ehdotetaan pidätettäväksi kaupunginvaltuutetun toimesta

Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se pidättäisi Pentti Tiusasen valtuutetun toimesta ja valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä häneen kohdistuvan oikeudenkäynnin ajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että pidättämispäätös pannaan täytäntöön heti. Kaupunginhallitus päätti asiasta ylimääräisessä kokouksessaan 5.12.

Kaupunginvaltuutettu Tiusanen on haastettu vastaamaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa rikoslain 20 luvun 5 §:ssä mainitusta rikoksesta. Kyseisessä luvussa säädetään seksuaalirikoksista. Syytteessä ilmoitetun teon rangaistavuusmaksimi on 4 vuotta vankeutta. Minimirangaistus on sakko. Rikoksen yritys on myös rangaistava. Syytettä teosta ajaa kihlakunnansyyttäjä.

Kuntalain mukaan, jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna heti täytäntöön.

Kuntalaissa säädetään mm. että luottamushenkilön tulee toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Säännös asettaa tietyn käyttäytymisvelvoitteen myös luottamushenkilön vapaa-ajalle.

Kaupunginhallitus varasi hallintolain 34 §:n nojalla Pentti Tiusaselle tilaisuuden antaa kirjallinen selitys asiassa. Antamassaan selityksessä Tiusanen kiistää syyllistyneensä rikokseen, josta häntä syytetään.