Ostopalveluhankintoja ohjaava suositus käyttöön

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli 17.11. kokouksessa ostopalvelutyöryhmän laatimaa konsernin yhteistä ostopalvelusuositusta. Suositukset tulevat voimaan heti hyväksymisen jälkeen.

Hallitus teki esitykseen yhden lisäyksen Pirjo Tujulan (Vas.) aloitteesta koskien yhteisiä periaatteita:

Kotkan kaupunkikonsernin ostopalveluhankintaprosesseja ohjaavat
1) perusteltavissa oleva kuntakonsernin ja kaupunkilaisten kokonaisetu mukaan lukien työllisyys
2) ympäristövaikutukset ja ekologisuus sekä
3) voimassa olevat lait ja strategiat.

Ostopalvelusuositukset ovat kaupungin sisäisiä ostopalvelutoiminnalle annettuja ohjeita.