Oikaisuvaatimus sovintosopimuksesta hylättiin

Kotkan kaupunginhallitus hylkäsi kokouksessaan 8.8. oikaisuvaatimuksen, joka oli tehty hallituksen alkukesästä hyväksymästä ns. sovintosopimuksesta kaupungin entisen museomestarin Asko Kervisen kanssa.

Oikaisua oli vaatinut kaupunginvaltuutettu Olli Kekkonen, jonka mukaan Asko Kervisen toiminta kaupunkia kohtaan on ollut painostuksenomaista, Kervinen on lähettänyt lukuisille luottamushenkilöille pyytämättä ketjukirjeitään eikä ole suostunut lopettamaan, Kervinen ei ole oikeudessa menestynyt kaupunkia kohtaan eivätkä Kervisen tutkintapyynnöt ole johtaneet mihinkään. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että Asko Kervisen asia tulee ratkaista oikeudessa eikä mitään korvauksia tule myöntää ilman oikeuden päätöstä.

Kaupunginhallituksen mukaan sovinto on prosessitaloudellisesti edullisin vaihtoehto ratkaista Kotkan kaupungin ja Asko Kervisen väliset riitaisuudet. Se on myös Kotkan kaupungille edullisin vaihtoehto, mikäli sillä saadaan käräjäoikeudessa vireillä olevien asioiden ohella yli 10 vuotta kestänyt kantelu- ja valituskierre hallintotuomioistuimiin loppumaan. Samalla päättynee myös poliisin ja syyttäjälaitoksen resurssien käyttäminen em. asiakokonaisuudesta johtuvien tutkintapyyntöjen selvittelyyn.

Mikäli sovinto Asko Kervisen, Kotkan kaupungin ja sovinnon muiden osapuolten välillä peruuntuu, jatkuvat eri oikeudenkäynnit ja muut hallinnolliset riitaisuuksien ratkaisumenettelyt. Tällä hetkellä vireillä olevien oikeudenkäyntien kustannusten arvioidaan tulevan nousemaan kunkin osapuolen osalta kymmeniin tuhansiin euroihin.
Kyseisillä ja tulevilla oikeudenkäynneillä ei joka tapauksessa mahdollisesti saada aikaan kokonaisvaltaista lopullista ratkaisua riitaisuuksiin. Kaupunginhallitus on yksimielisesti ollut riitaisuuksien lopettamisen kannalta.
Toisin kuin oikaisuvaatimuksessa väitetään, ovat Asko Kervisen tekemät tutkintapyynnöt vuosien varrella johtaneet lukuisiin poliisin suorittamiin esitutkintoihin ja jopa virallisen syyttäjän nostamaan syytteeseen.
Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa käydyt oikeudenkäynnit ovat kohdistuneet yksittäisiin viranhaltijoihin, vaikka ne ovat pääasiassa koskeneet seikkoja ja johtuneet asioista, joista Kotkan kaupunki ensisijaisesti vastaa. Yksittäinen viranhaltija ei voi tehdä Asko Kervisen kanssa sopimusta Kotkan kaupunkia koskevista asioista ilman kaupungin myötävaikutusta.

Toriparkin myynti
valtuuston päätettäväksi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi myydä Kotkan Toriparkki Oy:n koko osakekannan Kauppakeskus Pasaatia ylläpitävälle Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky:lle seitsemän miljoonan euron velattomaan kauppahintaan.
Kaupan yhteydessä kaupunki saa 30 pysyvää rasitepaikkaa autopaikoitushalliin. Rasitepaikkojen arvo on noin 600 000 euroa.
Osakekaupan toteutumisen edellytyksenä on, että valtuusto hyväksyy myös kauppaan liittyvät lainajärjestelyt. Osakkeiden myynti ja siihen liittyvät järjestelyt aiheuttavat vuoden 2016 talousarvioon 1,5 miljoonan euron tappiokirjauksen.
Osakkeiden myynnillä kaupunki kuitenkin luopuu tappiollisesta toiminnasta, sillä yhtiö ei olisi pystynyt suoriutumaan kaikista veloistaan.

Tilinpäätösennuste
1,4 miljoonaa pakkasella
 

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi kaupungin tämän vuoden tulosennusteen, joka perustuu tilanteeseen kesäkuun lopussa.
Ennusteen mukaan kaupungin ja sen liikelaitosten talous on jäämässä vuoden lopussa 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Tuloksen painuminen pakkaselle johtuu mm. siitä, että alkuvuoden verotulotilityksien perusteella koko vuoden verotulot olisivat jäämässä noin miljoona euroa talousarviosta.