Merivirta halutaan pidättää määräajaksi luottamustehtävien hoitamisesta

Kotkan kaupunginhallitus suosittaa Perussuomalaisten valtuustoryhmälle, että se päättää pidättää valtuutettu Mertsu Merivirran määräaikaisesti kaikkien kaupungin luottamustehtävien hoitamisesta siksi, kunnes poliisin aloittama Merivirtaan kohdistama rikostutkinta on saatettu loppuun.

Kaakkois-Suomen poliisi ryhtyi selvittämään Merivirran toimia 29. lokakuuta, kun ilmeni, että Merivirta oli edellispäivänä julkaissut avoimilla Facebook-sivuillaan konepistoolin kuvan ja sen yhteydessä tekstin:
”Pian sinunkin naapurissasi asuu iloisia maahanmuuttajia. Tervehdi heitä Suomen perinteitä kunnioittaen.”

Kaupunginhallituksen mukaan kaupungilla on esille tulleen menettelyn kaltaisten toimien suhteen ehdoton nollatoleranssi. Kaupunki ei siten voi missään tapauksessa hyväksyä Merivirran menettelyä ja pitää sitä erittäin tuomittavana.
Kaupunginhallitus kuuli ennen asian käsittelyä kokouksessaan 2.11. Merivirran suullisesti antaman selvityksen menettelystään ja merkitsi sen tiedoksi.

Alijäämäennuste nyt 8,6 miljoonaa

Kotkan kaupungin tämän vuoden alijäämä on tuoreen talousennusteen mukaan 8,6 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus merkitsi syyskuun lopun tilanteen mukaan laaditun ennusteen tiedoksi. Ennuste olisi näin ollen 0,2 miljoonaa parempi kuin kuukausi sitten.

Alijäämää on edelleen kertymässä mm. toteutumattomista myyntivoitoista (3 miljoonaa euroa) sekä kaupunkisuunnittelun (1,18 milj.) ja teknisen toimen (0,3 milj.) toimintakatteiden ylityksestä.

Sosiaalihuollossa arvio määrärahan ylittymisestä työmarkkinatuen kuntaosuuksiin on noin 1,4 miljoonaa. euroa. Syyskuun loppuun mennessä kuntaosuuden kustannukset on 5,7 miljoonaa. Tiedossa oleviin loppuvuoden epävarmoihin tekijöihin on lisätty uhka 0,4 miljoonan euron suuruisesta ylityksestä.
Lisäksi sosiaalihuollossa asiakaspalveluiden ostot vammaistyön palvelualueella uhkaavat ylittää budjetin 1,1 miljoonalla eurolla.

Terveydenhuollossa päiväaikaisen päivystyksen järjestämisen kustannukset tulevat ylittämään varatun määrärahan 1,4 miljoonalla eurolla.
Arvio erikoissairaanhoidon määrärahojen ylityspaineista pohjautuu tammi-syyskuun toteutuneeseen laskutukseen, jolloin palveluiden käyttöön perustuva laskutus on noin 49,9 miljoonaa euroa. Arviot budjetin ylittymisestä on ollut noin 3,8 miljoonaa euroa. Loppuvuoden epävarmoihin tekijöihin on kuitenkin lisätty uhka 1,8 miljoonan euron suuruisesta ylityksestä.

Tulopuolella rahoituserien ennakoidaan edelleen toteutuvan 1,3 miljoonaa euroa talousarviota paremmin ja valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan 96,7 miljoonan euron tasolla, mikä on 3,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi.
Sen sijaan verotulot ovat jäämässä yli 2 miljoonaa euroa budjetoidusta.

Veroprosentit ovat
jäämässä ennalleen

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös ensimmäisen kerran kaupunginjohtajan talousarvioesitystä vuodelle 2016 ja päätti omasta esityksestään ensi vuoden veroprosenteiksi.

Hallitus esittää kaupunginjohtajan tavoin, että Kotkan tuloveroprosentti pysyisi nykyisellä tasollaan eli 20,50 prosentissa ja myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät nykytasolla.
Lopullisesti ensi vuoden veroprosentit päätetään kaupunginvaltuustossa 17. marraskuuta.

Kaupunginhallitus ei vielä ainakaan talousarvioehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä tehnyt siihen muutosehdotuksia. Hallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessaan viikon kuluttua ja päättää silloin omasta esityksestään kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus käsitteli myös henkilöstösuunnitelmaa vuodelle 2016 ja hyväksyi sen omalta osaltaan muutoksitta. Lopullisesti henkilöstösuunnitelmasta päättää valtuusto talousarvion yhteydessä marraskuussa.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat