Langinkosken koulun rakentaminen vaihtumassa leasingrahoituksesta omaksi investoinniksi

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Langinkosken koulun uudisrakennus toteutettaisiinkin leasingrahoituksen sijaan kaupungin omana 16,7 miljoonan euron investointina - edellyttäen, että koulun liikuntasalin valtiontukiavustuksesta saadaan myöntävä päätös.

Kaupunginvaltuusto päätti viime marraskuussa, että Langinkosken koulun rakentaminen toteutetaan leasingrahoituksella, mutta sen jälkeen on tullut esiin mahdollisuus hakea ja saada valtiontukea liikuntasalin rakentamiseen.
Valtiontukiavustuksen yhtenä ehtona on, että liikuntasali rakennetaan omaan taseeseen, joten rahoitusmuodoksi valittu leasingrahoitus ei täytä ehtoja. Hakemuksen kohteena olevan avustuksen summa on korkeimmillaan 750 000 euroa ja se kattaisi hankkeen kokonaisrahoituksesta 4,49 %.

Langinkosken koulun uudisrakennushankkeen yhteydessä rakennetaan koulutoimen ja liikuntatoimen yhteiskäyttöä palveleva liikuntasali.
Vanha tontilla sijainnut koulu liikuntasaleineen on purettu huonon teknisen kunnon ja sisäilmaongelmien vuoksi kesällä 2017. Uuden koulun ja liikuntasalin rakentaminen on määrä käynnistyä keväällä 2018. Koulu toimii väistötiloissa 2019 loppuun asti. Korvaavaa liikuntatilaa ei tällä hetkellä ole ja iltakäytön liikuntatiloista on akuutti pula.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 16,7 miljoonaa euroa, josta liikuntasalin osuus on noin 3,3 miljoonaa.
Rakentamisen on suunniteltu alkavan toukokuussa 2018 ja päättyvän vuoden 2019 lopulla siten, että kustannukset ovat 8 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 8,7 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Liikuntasalin rakentamisen valtiontukiavustuksen merkittävä suuruus laskisi kaupungin omarahoitusosuuden 15,95 miljoonaan euroon.

Kotka on maakunnallisen
tukipalveluyhtiön kannalla

Kotka haluaa, että sote-kuntayhtymän ja maakuntahallinnon perustamiseen liittyvät tukipalvelut tuotettaisiin tulevaisuudessa maakunnallisessa tukipalveluyhtiössä.
Kotkan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kaupungin kannanottona tukipalveluyhtiöasiaan, että Kotka tavoittelee ensisijaisesti maakunnallisen tukipalveluyhtiön valmistelun pikaista aloittamista.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen Kymenlaaksoon perustettiin viime syksynä tukipalvelutyöryhmä, joka on selvittänyt tukipalvelujen järjestämisen nykytilaa Kymenlaakson kunnissa sekä tukipalvelujen järjestämisvaihtoehtoja muutosten jälkeen.
Selvitettävinä tukipalveluina ovat olleet ruokahuolto, puhtauspalvelut ja kiinteistönhoito. Alustava ajatus oli se, että ne henkilöt, jotka tekevät yli 50 prosenttia työstään sote-palveluille, siirtyisivät maakunnan palvelukseen, alkuvaiheessa sote-kuntayhtymän palvelukseen.

Kaupunginhallituksen mukaan Kotkan kannalta on johdonmukaisinta tavoitella maakunnallisen tukipalveluyhtiön muodostamista siten, että yhtiö voisi aloittaa jo 1.1.2019 alkaen.
Yhtiö myisi tukipalveluita maakunnalle ja kunnille ja sen omistajina olisivat alkuvaiheessa Carea ja kunnat. Maakuntauudistuksen syntyessä Carean omistus siirtyisi maakunnalle.
Mikäli samaan yhtiöön siirrettäisiin sekä kuntien ruokahuolto, puhtauspalvelut että kiinteistönhoito, Kymijoen Ravintopalvelut ja Carean omistaman Kastek Oy nykyisen henkilöstön perusteella laskettuna yhtiössä työskentelisi lähes 1220 henkilöä.
Kunnat voisivat myös siirtää yhtiöön vain osan tukipalveluiden järjestämisestä tai tehdä siirtoja vaiheittain riippuen nykyisestä palvelujen järjestämistavasta.

Jos Kotkasta yhtiöön siirtyisivät koko puhtauspalvelut ja kiinteistönhoito, olisi siirtyvää henkilöstöä noin 205. Kaupungin organisaation tulisi edelleen jäädä sekä puhtauspalveluiden tilaaja että isännöitsijät.
Jos yhtiön halutaan toimivan omistajiensa sidosyksikkönä, jolta ne voivat ostaa palveluita kilpailuttamatta, rajoittaa se uuden hankintalain perusteella yhtiön markkinoilla toimimisen hyvin pieneksi.

Mikäli maakunnallisen yhtiön perustamiselle ei synny edellytyksiä, on Kotkan kaupungin syytä edetä kaupunginhallituksen mukaan tukipalveluyhtiömallilla, jossa Kotkan kaupungin tukipalvelut (kiinteistönhoito ja puhtauspalvelut) keskitetään selvitysten jälkeen yhteen yhtiöön Carean tukipalvelujen kanssa. Tähän yhtiöön tulee joko heti tai myöhemmin yhdistää ruokahuollon palvelut.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat