Langinkosken koulu rakennetaan omana investointina

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 5.3., että Langinkosken koulun uudisrakennus toteutetaan leasingrahoituksen sijaan kaupungin omana 16,7 miljoonan euron investointina - edellyttäen, että koulun liikuntasalin valtiontukiavustuksesta saadaan myöntävä päätös.
Kaupunginvaltuusto päätti aiemmin viime marraskuussa, että Langinkosken koulun rakentaminen toteutetaan leasingrahoituksella, mutta sen jälkeen on tullut esiin mahdollisuus hakea ja saada valtiontukea liikuntasalin rakentamiseen.
Valtiontukiavustuksen yhtenä ehtona on, että liikuntasali rakennetaan omaan taseeseen, joten rahoitusmuodoksi valittu leasingrahoitus ei täytä ehtoja. Hakemuksen kohteena olevan avustuksen summa on korkeimmillaan 750 000 euroa ja se kattaisi hankkeen kokonaisrahoituksesta 4,49 %.
Asia menee vielä kertaalleen kaupunginhallituksen käsittelyyn sen jälkeen kun päätös valtiontukiavustuksesta on saatu.

Langinkosken koulun uudisrakennushankkeen yhteydessä rakennetaan koulutoimen ja liikuntatoimen yhteiskäyttöä palveleva liikuntasali.
Vanha tontilla sijainnut koulu liikuntasaleineen on purettu huonon teknisen kunnon ja sisäilmaongelmien vuoksi kesällä 2017. Uuden koulun ja liikuntasalin rakentaminen on määrä käynnistyä keväällä 2018. Koulu toimii väistötiloissa 2019 loppuun asti. Korvaavaa liikuntatilaa ei tällä hetkellä ole ja iltakäytön liikuntatiloista on akuutti pula.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 16,7 miljoonaa euroa, josta liikuntasalin osuus on noin 3,3 miljoonaa.
Rakentamisen on suunniteltu alkavan toukokuussa 2018 ja päättyvän vuoden 2019 lopulla siten, että kustannukset ovat 8 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 8,7 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Liikuntasalin rakentamisen valtiontukiavustuksen merkittävä suuruus laskisi kaupungin omarahoitusosuuden 15,95 miljoonaan euroon.

Kaupunginjohtajalle
johtajasopimus

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös johtajasopimuksen virassaan aloittavan uuden kaupunginjohtajan Esa Sirviön ja kaupungin välillä.
Kaupunginjohtaja Sirviö on ilmoittanut aloittavansa työnsä Kotkassa 12.3. aluksi vs. kaupunginjohtajana ja 1.5. alkaen varsinaisena kaupunginjohtajana. Tehtävä on määräaikainen ja kestää seitsemän vuotta.

Kaupunginjohtajan kokonaispalkka on 12700 euroa kuukaudessa. Kaupunginjohtajalla on halutessaan oikeus enintään 1100 euron autoetuun kuukaudessa sekä puhelinetuun. Luontoisedut sisältyvät kokonaispalkkaan.

Kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen työnjaosta kunnan johtamisessa.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat