Kymsoten palveluverkko on Kotkan osalta kattava

Kotkan kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 5.8. lausunnon Kymsoten laatimasta ”Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus” -raportista.

Kaupunginhallituksen mielestä kiinteä palvelupisteverkko on Kotkan osalta kattava, ja sitä tulee täydentää monipuolisilla sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla.
Täydennyksillä voidaan vahvistaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että tarvittavat palvelut saadaan viiveettä. Viiveetön asiakasohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköisesti on saanut hyvää palautetta ja on raportinkin mukaan laajenemassa kaikkiin palveluihin.
Kunkin palvelun osalta on tarkasteltu ensisijaisesti palvelupisteiden sijoittumista ja integrointia muihin palveluihin, tarkemmat palvelun sisällöt ja prosessit tarkentuvat toimenpideohjelmassa.

Palveluketjujen toimivuutta pyritään vahvistamaan tarjoamalla erilaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mahdollisuuksien mukaan samasta palvelupisteestä. Toimintatavoite nähdään hyvänä. Hyvät liikenneyhteydet tukevat palvelujen saatavuutta ja ne tulee suunnitella yhteistyössä kuntien kanssa.

Kaupunginhallitus muistuttaa, että Kymsoten perustamisen yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut eri palvelujen toimiva integraatio, etenkin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta. Tämä on huomioitava jatkosuunnittelussa.

Kaupunginhallituksen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa tästä liitteestä (pdf).

Nina Braskin ero
kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi Nina Braskille eron kaupunginhallituksen ja omistajaohjausjaoston puheenjohtajan tehtävästä ja valtuutetun toimesta sekä valitsisi hänen tilalleen uuden jäsenen kaupunginhallitukseen ja nimetä hallituksen ja samalla omistajaohjausjaoston uuden puheenjohtajan.
Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 19. elokuuta.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat