Kuntien Sosiaalitekniikalle vihreää valoa kaupunginhallituksessa

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.5. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kotka lähtisi mukaan Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimiseen yhtiöön.
Kotkan-Haminan seudulla toimiva, vammaisten ja vaikeasti työllistyvien palveluja tuottava Sotek-säätiö on tehnyt hankesuunnitelman, joka tähtää alueellisen sosiaalisen yrityksen perustamiseen. Yrityksen toimialana on harjoittaa monipuolista palveluliiketoimintaa, joka suuntautuu julkiyhteisöjen tarpeisiin.

Yrityksen yhteiskunnallisena tavoitteena on luoda merkittävä määrä työpaikkoja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyvään työllistymiseen.
Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön omistajiksi ovat tulossa Kotkan kaupunki 25 %, Haminan kaupunki 25 % ja Carea 50 % suuruisin omistusosuuksin.

Yhtiö on voittoa tavoittelematon, ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa Sotek-säätiö, joka siirtää yhtiöön tarvittavan määrän työ- ja valmennusosaamista.
Kuntien omistamana yhtiö toimii in-house –toimintamallilla, joten siltä ostettavia palveluita ei tarvitse kilpailuttaa.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa lisäksi valtuustolle, että se hyväksyisi kaupungin hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta 2014 ja suunnitelman vuodelle 2015. Raportti ja suunnitelma ovat liitteenä

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat