Kotkassa suunnitellaan tulevaisuuden kaupungin johtamista, organisaatiota ja toimintatapoja

Kotka on käynnistämässä hanketta, jossa suunnitellaan tulevaisuuden kaupungin johtamista, organisaatiota ja toimintatapoja.
Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.3., että kaupunki osallistuu ”Elinvoimainen ja toimintakykyinen Kotka” -hankkeeseen, jonka lähtökohtina ovat kaupungin toimintaympäristössä lähivuosina tapahtuvat suuret muutokset kuten mahdolliset itsehallintoalueet ja sote-ratkaisut sekä uusi kuntalaki.

Hanke perustuu valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä marraskuussa tekemään päätökseen, jossa edellytettiin, että kaupunginhallitus perustaa työryhmän tätä valmistelua varten.

”Elinvoimainen ja toimintakykyinen Kotka” -hankkeessa nousevat esille ainakin kaupunkikonsernin uudistamisen raamit, konserniohjaus ja omistajapolitiikka, palveluiden järjestäminen, elinkeinopolitiikan ja elinvoiman turvaaminen, edunvalvonta, lautakunta- ja jaostorakenne sekä luottamushenkilöpalkkiot.

Hanketta on valmisteltu vuodenvaihteen molemmin puolin työryhmässä, johon kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtajan johtoryhmä. Lisäksi kaupunginvaltuutetut ja johtoryhmä ovat vastanneet alkuvuodesta tulevaisuuskyselyyn.

Hanketta viedään kevään aikana eteenpäin useissa työpajoissa ja seminaareissa, joihin osallistuvat pääasiassa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja niiden valtuustoryhmien puheenjohtajat, joilla on edustus kaupunginhallituksessa.
Koko kaupunginvaltuustolle hanketta esitellään iltakoulussa maaliskuussa ja valtuustoseminaarissa kesäkuussa. Kaupunkilaisille järjestetään myös mahdollisuus tutustua hankkeeseen ja kommentoida sen tuloksia.

Hankkeen tulokset on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäviksi elokuussa 2016.
Kaupungin kumppanina hankkeessa on konsulttiyritys FCG, jolle Kotka maksaa työstä 27 500 euroa.

Rankin kaavoitus
käynnistetään

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös käynnistää Rankin osayleiskaavan laatimisen.
Kaavan laatimista on esittänyt Kotkan Saaret Oy, joka myös vastaa kaavoituksen aiheuttamista kustannuksista kaavan sisällöstä riippumatta.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on jo aiemmin päättänyt käynnistää yhtiön toivomuksesta saaren asemakaavoituksen.

Kotkan Saaret Oy:n tarkoituksena on kehittää Rankin saaresta merkittävä matkailu-, virkistys- ja loma-asuntoalue. Yhtiön tavoitteena on, että tulevaisuudessa saari palvelee sekä kansallista että kansainvälistä matkailua.

Käräjäoikeus hylkäsi
vahingonkorvausvaatimuksen

Kymenlaakson käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa, jossa LähiTuuli Oy (ent. TuuliSaimaa Oy) oli vaatinut Kotkan kaupungilta vahingonkorvausta toteutumattomasta kaavoituksesta Hallassa ja Hietasessa.
Käräjäoikeus hylkäsi vaatimukset kokonaisuudessaan ja kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
LähiTuuli Oy vaati Kotkan kaupungilta vahingonkorvauksina yhteensä 311 420 euroa viivästyskorkoineen sekä oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa noin 53.000 euroa.


Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat