Kotkan tulosennuste 3 miljoonaa plussalla

Kotkan kaupungin kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan olevan 3 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Tuloksen parannuksesta 8,3 miljoonaa euroa muodostuu satunnaisista myyntivoitoista. Kaupunginhallitus merkitsi tammi-syyskuun tulokseen perustuvan ennusteen tiedoksi kokouksessaan 22.10.

Tammi-syyskuun kertynyt vuosikate on 24 miljoonaa euroa, mikä on 5,7 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi. Vuosikatteen heikennys muodostuu sosiaali- ja terveystoimen budjettiylityksistä ja väistötilakustannuksista.
Verotuloja ennakoidaan kertyvän 213,6 miljoonaa euroa, mikä on 1,8 miljoonaa euroa talousarviota pienempi.
Valtionosuuksien ennakoidaan tilikaudelta toteutuvan 112,4 miljoonan euron suuruisina, mikä on talousarviota 0,6 miljoonaa euroa suurempi.

Lääkärihelikopteri
sijoitettava Uttiin

Kaupunginhallitus on sitä mieltä, että lääkärihelikopterin sijoituspaikaksi pitäisi valita Utti. Hallitus päätti lähettää Kotkan kaupungin kannanoton pääministeri Juha Sipilälle sekä ministereille Annika Saarikko, Antti Häkkänen ja Jari Lindström.

Ensihoitohelikopterin sijoittaminen Uttiin mahdollistaa Vantaalle sijoitetun Medi-Heli 01 sijaistamisen ja puolestaan Utin yksikön sijaistaminen mahdollistuu MH 01 toimesta päällekkäisten ensihoitotehtävien yhteydessä.
Kaakkois-Suomen ensihoitohelikopterin sijoittaminen Uttiin mahdollistaa myös ensihoitolääkärin ja henkilöstön liittämisen muualla Suomessa tapahtuviin suuriin siviilionnettomuuksiin käyttämällä lentotoimintaan tällaisessa tapauksessa samassa yhteydessä muita tarkoituksia varten Utin lentokentällä valmiudessa olevaa NH90 helikopterikalustoa.
Edelleen lääkinnällisen tuen antaminen puolustusvoimien käyttöön sekä taktisen ensihoidon tarjoaminen suuriin poliisijohtoisiin moniviranomaistehtäviin mahdollistuu täysin uudella kustannustehokkaalla tavalla.

Lääkärihelikopteri kuljettaa kohtaamistaan potilaista vain alle 5 % edelleen jatkohoitopaikkaan ja kuljetus suuntautuu pääsääntöisesti yliopistolliseen sairaalaan.
Kouvolan Uttiin sijoitettava ensihoitohelikopteri tavoittaa Kymenlaakson väestön (175 511 asukasta) lisäksi valtaosan Päijät-Hämeen yli 200 000 asukkaan väestöstä. Tampereelle sijoitettu ensihoitohelikopterin toimintasäde puolestaan yltää vammapotilaiden hoidossa Hollolan itäosaan ja puolestaan Mh01 toimintasäde Orimattilan eteläosiin eli Uttiin sijoitettu yksikkö palvelee osin Päijät-Hämeen itäisiä osia.
Uttiin sijoitettu ensihoitohelikopteri kattaa 60 km:n toimintasäteellä noin 200 000 asukasta ja puolestaan 80 km:n toimintasäteellä lähes 300 000 asukasta, joka enemmän kuin Lappeenrantaan sijoitetun ensihoitohelikopterin väestöpohjaan verrattu kattavuus.

Kokonaisuutena Uttiin sijoitettuna lääkärihelikopterin toimintasäde kattaa Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueiden lisäksi Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon sekä vaikeakulkuisen saariston edellä mainituilla alueilla.
Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä Lahden keskustaa lukuun ottamatta väestö on sijoittunut ensihoitohelikopterilla helposti tavoitettaviin suhteellisen harvaan rakennettuihin taajamiin, kun alueella ei ole Lappeenrannan kaltaista yhtä tiivistä suurta kaupunkia, jonka keskustan alueella ensihoitohelikopterin käyttö olisi vahvasti rajoittunutta.

Varissaaren näyttelypaviljongin
hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä Varissaaren näyttelypaviljongin hankesuunnitelman.
Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Varissaaren vanhat näyttelykatokset puretaan ja uusi näyttelypaviljonki rakennetaan niin, että se on valmis ja käytettävissä kesällä 2020.

Varissaaressa sijaitsevat näyttelykatokset ovat kaupungin omistuksessa. Niistä toinen on ravintolarakennuksen vieressä, toinen saaren pohjoisosassa uimarannan takana. Ravintolan vieressä olevan katoksen päädyssä on ravintolan käytössä oleva lämmittämätön varastotila.
Katos 2 on tiheän kasvillisuuden ympäröimä ja ränsistynyt. Se on ollut jo pitkään suljettu, osin myös esineiden huonon kunnon vuoksi. Keskiosastaan romahtamaan päässyt katto uusittiin v. 2013. Ravintolan vieressä oleva katos on jonkin verran paremmassa kunnossa ja sen sisällä olevat hylynosat ovat rajoitetusti nähtävissä verkkoseinän läpi.
Näyttelykatokset eivät ole enää pitkään aikaan vastanneet alkuperäistä käyttötarkoitustaan, sillä hylynosien esillepanotapa on pahoin vanhentunut.

Uuden näyttelypaviljongin pinta-ala voi hylynosien määrän vähentyessä olla n. 100 m². Paviljongin yhteyteen sijoitetaan pieni lämmittämätön varasto. Hyväksytyn tarveselvityksen mukaisesti hankesuunnitelmassa tilantarpeen toteuttaminen esitetään siten, että vanhat näyttelykatokset puretaan ja rakennetaan uusi näyttelypaviljonki ravintolan vierestä purettavan näyttelykatoksen paikalle.
Näyttelypaviljongin rakentamisen tavoitehinta-arvio on 205 000 euroa. Hankesuunnitelmassa esitetään kaupungin talousarvioon varattavaksi investointimäärärahaa 45 000 € vuodelle 2019 ja 160 000 € vuodelle 2020.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat