Kotkan kiinteistöt ulkopuolisen tahon myytäväksi

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina (26.5.), että kaupungin myynnissä olevat kiinteistöt annetaan välittömästi ulkopuolisen ammattilaisen myytäväksi. Hallitus haluaa, että myyntitilanteesta raportoidaan sille kuukausittain. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 8-5, kun SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajat olisivat halunneet siirtää asian käsittelyn seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen, jonne on tarkoitus kutsua tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen selvittämään nykyistä myyntitilannetta.
Kaupunginhallitus otti kantaa kiinteistöjen myyntiin käsitellessään kaupungin taloustilannetta.
Kotkan kaupungin tämän vuoden tuloksen ennustetaan jäävän tämän hetken tietojen mukaan 6,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, minkä yhtenä syynä on nihkeästi sujunut kiinteistöjen myynti.
Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, jos kuntayhtymä Carean tuotelaskutus toteutuu 0,5 miljoonaa euroa pienempänä kuin talousarvioon on ennakoitu, kaupungin tilapalvelun ennuste vähintään miljoonan euroa myyntituotoista toteutuu (todennäköisesti 1,4 milj. euroa), kaupunkisuunnittelun neuvottelemat useiden alueiden myyntitavoitteet ylittyvät 3.5 miljoonalla eurolla ja lisäksi henkilöstökustannuksista saadaan lisäsäästöjä.
Henkilöstösäästöjen osalta lisäsäästöt ovat mahdollisia, jos sairauspoissaolot laskevat edelleen ja vakinaisten vähentämistavoitteessa päästään eteenpäin. Myös muiden säästötavoitteiden osalta kehityksen on jatkuttava samansuuntaisena kuin alkuvuonna.
Jos kaikki edellä mainitut toimenpiteet toteutuvat, voisi tulos parantua niin paljon, että alijäämä kutistuisi vuoden loppuun mennessä minimissään puoleen miljoonaan euroon. Tässä on huomioitu 1 miljoonan euron lisäsäästöt henkilöstökuluissa.
Kaupunginhallitus päättikin antaa henkilöstöjaostolle tehtäväksi henkilöstösäästösuunnitelman laatimisen, millä tähdätään kaupunginvaltuuston tasapainotusohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.

Kaupunginhallitus ehdottaa
tonttien hintaan korotusta

Kotkan kaupunginhallitus päätti myös ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi kaupungin tonttien varausperusteet sekä tonttihinnoittelun kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamalla tavalla.
Lautakunta ehdotti kaupungin tonttihinnoitteluun noin 35 % korotusta omakoti- ja rivitalotontien osalta.
Kerrostalotontit esitetään Kotkansaarella luovutettaviksi edelleen käyvän hinnan mukaan ja samaan hinnoitteluperiaatteeseen lisättäisiin Katariina, Hovinsaari ja Karhula. Muissa kaupunginosissa kerrostalotonttien hinnoiksi esitetään n. 30 % yli alueen ARA-hinnan.
Teollisuustonttien osalta korotus olisi vain n. 10 % ja uudeksi hinnoitteluluokaksi esitetään liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden tontit, joiden hinta olisi kaksinkertainen alueen teollisuustonttiin nähden.

Tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys ovat liitteenä.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat