Kotkan kaupunki keskittää osan asiakaspalvelustaan

Kotka keskittää osan asiakaspalvelustaan yhteen pisteeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 17.2. suunnitelman, jossa uusi asiakaspalvelupiste perustetaan nykyiseen rahatoimistoon. Tehtävien hoito alkaa palvelupisteessä joiltain osin mahdollisesti jo tämän kevään aikana mutta viimeistään ensi syksynä.
Asiakaspalvelupiste sijoittuu nykyisen rahatoimiston ensimmäiseen kerrokseen, ns. pankkisaliin (Kirkkokatu 6).
Asiakaspalvelupisteen perustamisella pyritään palvelun tehostamiseen, nykyisten tehtävien turvaamiseen ja paremman palvelun tarjoamiseen kuntalaisille.
Asiakaspalvelupisteeseen suunniteltuja tehtäväkokonaisuuksia ovat:

• Rahatoimiston nykyiset asiakaspalvelutehtävät
• Kassapalvelut
• Uudet neuvontapalvelut
• Joukkoliikenteen lipunmyynti (siirtyy kaupungin järjestettäväksi viimeistään vuonna 2016)
• Yhdistysten avustushakemusten vastaanotto ja hakemisen koordinointi (nuorisotyönyksikön, kulttuuriasiainkeskuksen ja liikuntapalveluiden avustukset, sote-järjestöjen avustukset)
• Mahdolliset muut yksittäiset tehtävät, kuten lipunmyynti ja tilavaraukset

Lisäksi on suunniteltu, että asiakaspalvelupisteen yhteyteen sijoittuisi syksyllä 2014 myös matkailun infopiste, jota hoitaisi yksi Cursorin työntekijä.
Asiakaspalvelupisteen henkilöstö koostuu kahdesta rahatoimiston nykyisestä työntekijästä ja yhdestä sisäisellä siirrolla palvelupisteeseen sijoitettavasta henkilöstä.
Yhteensä tilassa siis työskentelisi kolme asiakaspalvelupisteen työntekijää, yksi matkailuinfon työntekijä ja pysäköinninvalvonnan toimistohenkilöstö. Pysäköinninvalvonta jatkaa toimintaansa asiakaspalvelupisteen yhteydessä nykyisellään.