Kotkan kaupunki anoo Suomen Satamaliiton täysjäsenyyttä

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli Suomen Satamaliiton jäsenyyttä kokouksessaan maanantaina (29.9.) ja päätti anoa äänin 8-5 kaupungille Suomen Satamaliiton täysjäsenyyttä 1.10.2014 lukien.

Suomen Satamaliiton vuotuinen jäsenmaksu on 78 000 euroa. Vastaava määräraha voidaan sisällyttää vuoden 2015 talousarvioehdotukseen. Satamaliiton täysjäsenyyttä anotaan kaupungille 1.10.2014 lukien.

HaminaKotka Satama Oy on maksanut vuoden 2014 jäsenmaksun kokonaisuudessaan, eikä loppuvuoteen kohdistuvaa osuutta palauteta yhtiölle. Satamaliiton kanssa voitaneen neuvotella, että kaupungin ei tarvitse maksaa jäsenmaksua vuoden 2014 viimeisiltä kolmelta kuukaudelta.

Jäsenyyden hakemista vastaan äänestivät Jari Elomaa (kok.), Pasi Hirvonen (kok.), Marika Kirjavainen (kok.), Birgitta Olsson (rkp) ja Eeva-Riitta Pitko (ps.).


Sosiaali- ja terveysministeriön SOTE-lausuntopyyntö valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kaupunginvaltuustolle päätettiin ehdottaa lisäksi, että se päättää vastata SOTE-lausuntopyynnön kohtiin 37 ja 38 liitteestä ilmenevällä tavalla.


E18-tien Kyminlinnan maamerkki toteutetaan

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että Kyminlinnaan toteutetaan ympäristötaiteelliseksi maamerkiksi Tiennäyttäjät-teos E18-tiehankkeen yhteydessä. Päätös syntyi äänestyksen tuloksella 8-5. Maamerkin toteuttamista vastaan äänestivät Pekka Posti (sdp), Semi Lommi (vas.), Jari Luumi (sdp), Ninni Taavitsainen (sdp) ja Pirjo Tujula (vas.).

Kotkan yrittäjät järjestivät varainkeräyksen teoksen kustannusten osittaiseksi kattamiseksi, koska teoksen nähdään parantavan alueen erottuvuutta, mikä on alueen vetovoimaisuuden ja elinkeinoelämän kannalta tärkeää. Hankkeen kustannuksia on saatu alennettua vähentämällä teoksen pilareiden määrää, keventämällä teknistä toteutusta ja neuvottelemalla suunnittelukustannuksista. Teoksen taiteelliseen tai liikenteelliseen vaikuttavuuteen muutokset eivät merkittävästi vaikuta. Hankkeen kokonaiskustannukset mukaan lukien valaistus on saatu pudotettua 170 000 euroon.

Hankkeen rahoittajat ovat:
Kotkan yrittäjät 10 000 €
Data Group Kotka 5 000 €
Kotkan kiinteistöpalvelu 1 500 €
Vihdin betoni Oy 20 000 €
Betonipallas Oy 20 000 €
Custone Oy 5 000 €
Rudus 10 000 €
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 5 000 €
Cursor Oy 5 000 €
Kymenlaakson Sähkö 1 000 €

Ulkopuolisen rahoituksen yhteissumma on 82 500 euroa. Lisäksi Kymenlaakson Liitolta odotetaan päätöstä 5 000 euron tuesta. Kotkan kaupungin kokonaisrahoitusosuus hankkeesta on täten enintään 87 500 euroa. Kotkan rahoitusosuus jakautuu puoliksi kaupungin markkinoinnin ja E18-erillishankkeen investointirahoituksen kesken. Kotkan rahoitus Tiennäyttäjät-teoksen hankinnasta on noin 0,5 % E18-erillishankkeen kustannuksista. Alueen rakentaminen on jo aloitettu ja pilareiden anturat valetaan paikoilleen syksyn aikana.


Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon hankesuunnittelu aloitetaan


Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tarveselvitystyöryhmän ehdotuksen mukaisesti Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon tarveselvityksen sekä hankesuunnittelun aloittamisen. Hallitus valitsi tarveselvitysvaihtoehdon, jossa katsomon alapuoliseen tilaan rakennettaisiin tuomaritiloja, puku- ja pesuhuoneita, yleisön wc-tiloja, myyntitila sekä varastoja. Vaihtoehdon tavoitehinta-arvio on 1 277 000 €. Hanke sisältyy kaupungin rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2015.

Uusi katsomo mahdollistaisi kentän monipuolisemman käyttöön. Katsomopaikkoja tarvitaan sekä päänurmikentän että suunnitteilla olevan tekonurmikentän suuntaan. Päänurmikentän puolelle tarve on 1000 katsomopaikalle ja tekonurmikentän suuntaan 400 katsomopaikalle.

Aurinkokatsomon rakentaminen sisältyy osana urheilukeskuksen kehittämiseen. Nykyinen katsomo on metallirakenteinen noin 1000-paikkainen katsomo, jossa on puulavetti-istuimet. Veikkausliigalla on tarkat kriteerit jalkapallon ylimmän tason pelien järjestämiseen ja katsomon saneeraus on yksi liigatason vaatimuksien täyttämisestä.