Kotkan ensi vuoden talousarvion kehys 288 miljoonaa euroa

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion kehystä kokouksessaan maanantaina (8.9.) ja päätti kehyksen suuruudeksi 288 miljoonaa euroa.
Tämä tarkoittaa, että kaupungin toimintakatteen muutostavoite tämän vuoden tilinpäätösennusteesta on -0,8 %. Jos kehystä verrataan tilinpäätökseen 2013, olisi toimintakatteen lasku ensi vuoden talousarviossa -1,8 %.
Kaupunginhallitus käsitteli myös ehdotusta kiinteistöverojen nostamiseksi ensi vuoden alusta.
Kiinteistöveroprosentteja esitettiin korotettavaksi siten, että se kasvattaisi verotuloja runsaat 760 000 euroa.
Kaupunginhallitus kuitenkin hylkäsi esityksen äänin 9-4. Verojen nostamisen puolesta äänestivät Vasemmistoliiton Pirjo Tujula ja Tarja Bohm, vihreiden Mervi Haakana ja perussuomalaisten Eeva-Riitta Pitko.

Tämän vuoden tilinpäätösennuste
lähes 26 miljoonaa ylijäämäinen

Kaupungin tilinpäätös 2014 on tämänhetkisen ennusteen mukaan nousemassa lähes 26 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Arvio kaupungin taloudellisesta tilanteesta perustuu heinäkuun lopun kirjanpidon
seurantatietoihin.
Ennuste sisältää arvion myyntivoitosta, joka syntyy, kun lakisääteisesti yhtiöitettävät kiinteistöt siirretään tytäryhtiöön. Kertaluonteinen tapahtuma pienentää osaltaan kaupungin taseeseen kertynyttä kumulatiivista alijäämää.
Talousarviokehyksen valmistelussa on kuitenkin lähdetty siitä, että kaupungin käyttötalous on saatava tasapainoon ilman kertaluonteisiksi katsottavia tapahtumia.
Talous on edelleen hyvin epävarmassa tilanteessa ja paineet kuntataloudelle ovat suuret. Kaupungin on tasapainotettava taloutensa ylijäämäisillä tilinpäätöksillä suunnitelmakautena 2015-2019, sillä kaupungilla ei ole aikaisempien vuosien talouspuskureita käytettävänään.

Ensi vuoden talousarvion valmistelu etenee tämän jälkeen seuraavasti:
20.10. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus julkistetaan
20.10. Kaupunginhallituksen 1. talousarviokäsittely, veroprosenttiehdotukset
27.10. Valtuuston ja kaupunginhallituksen talousarvioseminaari
27.10. Kaupunginhallituksen 2. talousarviokäsittely
10.11. Valtuusto käsittelee talousarvion 2014 ja päättää veroprosentit