Kotka vuokraa parakit Karhuvuoren koululle

Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaina (3.2.), että Karhuvuoren koulu siirtyy elokuun alussa parakkeihin Ruonalan koulun ja Ruonalan urheiluhallin välissä olevalle hiekkakentälle.
Hallitus päätti oikeuttaa kaupungin tilapalvelun käynnistämään välittömästi väliaikaisten parakkitilojen suunnittelun, parakkitilojen vuokraamisen kilpailutuksen, rakennuslupamenettelyn ym. tarpeelliset toimet.
Väliaikaisten tilojen tarve on 28 yksikköä eli noin 2380 neliömetriä. Opintoryhmille on 25 yksikköä, kaksi yksikköä opettajille sekä yksi yksikkö tekstiili-/musiikkiryhmälle. Teknisen työn tilat ovat Ruonalan koululla.
Aikataulullisesti uudet parakkitilat saadaan käyttöön syyslukukauden 2014 alussa eli 1. elokuuta.
Vuokrausvaihtoehdoissa kokonaiskustannukset vuokrineen ovat 1 145 000 euroa. Määrärahan tarve tämän vuoden talousarviossa on siten 610 000 euroa, sisältäen väliaikaisten tilojen perustamiskustannukset sekä elo-joulukuun 2014 vuokrat. Vuodelle 2015 jää 420 000 euroa, mikä tulee huomioida talousarvioehdotuksessa 2015. Talousarvioehdotuksessa 2016 tulee huomioida loput eli 115 000 euroa.
Mikäli kaupunginhallitus olisi päätynyt ostamaan parakit, investointikustannus olisi ollut noin kolme miljoonaa euroa.

Karhuvuoren uuden koulun
hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina myös Karhuvuoreen rakennettavan uuden koulurakennuksen hankesuunnitelman. Uuteen rakennukseen tulee koulun lisäksi tilat Karhuvuoren kirjastolle.
Koulun ja kirjaston tilat suunnitellaan niin, että ne soveltuvat myös nuorison käyttöön.
Kaupunginhallituksessa istuvat Kokoomus/RKP:n ja kristillisdemokraattien jäsenet olisivat halunneet jättää uudisrakennuksesta kirjaston pois, mutta hävisivät äänestyksen asiasta lukemin 5-8.
Hankesuunnittelun yhteydessä uudelle koulurakennukselle on tarkasteltu neljää eri sijoitusvaihtoehtoa, joista kaupunginhallitus valitsi hankesuunnittelutyöryhmän ehdottaman vaihtoehdon 2.
Siinä koulu rakennetaan nykyiselle tontille, mutta lähemmäs Karhuvuoren tietä. Hankesuunnitelman mukainen tavoitebruttoala ylittää tontin nykyisen rakennusoikeuden. Asemakaavan muutos on välttämätön ja sen laatiminen on jo käynnissä.
SDP:n ryhmä olisi halunnut valita vaihtoehdon, jossa uusi koulu rakennetaan osittain kiinni Karhuvuoren urheilutaloon, mutta hävisi äänestyksen lukemin 3-10.
Vaihtoehdon 2 mukaisesti toteutettuna rakennuksen tavoitehinta-arvio on 12 090 000 €, josta kirjaston tilojen osuus on 450 000 €. Lisäksi arvio vanhan rakennuksen purkamisesta on 400 000 €, jolloin tavoitehinta-arvio yhteensä on 12 490 000 €. Tavoitehinta-arvio ei sisällä arvonlisäveroa, irtaimistohankintoja, taidehankintaa eikä tonttikustannuksia.
Kaupunki ei investoi hankkeeseen, vaan vuokra maksetaan käyttötalouden osuudesta. Kaupunki vuokraa tilat perustettavalta kiinteistöyhtiöltä.
Hankesuunnitelman mukaan rakentaminen alkaa syksyllä 2014 ja uusi koulu on otettavissa käyttöön vuodenvaihteessa 2015-2016.
Karhuvuoren koulu määrättiin syyskuussa 2012 käyttökieltoon vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Jylpyn kampuksella.

Hoikusta kehittymässä
alueellinen kuntoutuskeskus

Kaupunginhallitus päätti lisäksi hyväksyä aiesopimuksen alueellisen kuntoutuskeskuksen osakeyhtiön perustamisvalmistelun käynnistämiseksi.
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2013-2016 mukaisesti on Etelä-Kymenlaakson kuntien välillä aloitettu neuvottelut Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n omistaman, Haminassa sijaitsevan Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskuksen, Hoikun, kehittämisestä alueelliseksi kuntoutuskeskukseksi.
Tavoitteena on:

  • kuntoutustoiminnan keskittäminen Kymenlaaksossa ja kokonaisoptimoidun palvelumallin luominen
  • varmistaa Kymenlaakson asukkaiden laadukkaat kuntoutuspalvelut alueellisesti
  • turvata alueen elinvoimaa ja työpaikkojen säilymistä Haminan alueella
  • ylläpitää sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä hoito- ja kuntoutuspalvelut niin kauan kuin tarvetta on
  • varmistaa Hoikun työnantajatoiminnan ja toiminnan jatkuvan kehittämisen asiakkaiden ja omistajien tarpeiden mukaisesti

Alueellinen kuntoutuskeskusmalli toteutettaisiin osakeyhtiömuotoisesti, jolloin omistajina olisivat Kymenlaakson kunnat ja Carea. Yksikön perustamisvaiheessa omistajina olisivat Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki ja Carea, mutta toiminnan käynnistyttyä omistajapohjaa laajennettaisiin siten, että omistuspohja vastaa Hoikun asiakasrakennetta.
Rakenne mahdollistaisi palvelujen käytön ilman kilpailutusta sekä omistajilta että sidosyksikössä päätösvaltaa käyttäviltä.
Alueellisen kuntoutuskeskuksen perustamisen lähtökohdat:

  • liiketoimintakaupan hinta 1,7 miljoonaa euroa, maksuaika sovittavissa 3-5 vuotta. Liiketoimintakaupasta saaduilla varoilla Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys on sitoutunut ostamaan palveluja Hoikusta sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi.
  • liiketoimintakaupan lisäksi kauppa käsittää Hoikun kiinteistöt velkoineen
  • veteraanikoti siirtyy ennen kuntoutustoiminnon yhtiöittämistä Haminan kaupungille velkoja vastaan
  • kuntoutuskeskus jatkaa toimintaansa omistajavaihdoksen jälkeenkin voittoa tavoittelemattomana yksikkönä

Syksyllä 2013 yhteistyössä Carean, Hoikun, Kotkan ja Haminan kanssa kehitetty lonkkamurtumapotilaiden hoitoketju ja toimintamalli ovat erinomaisilla kuntoutustuloksillaan pystyneet osoittamaan alueellisen yhteistyön, työnjaon ja osaamisen hyödyntämisen merkityksen. Toimijoina ovat olleet Carea, Kotka, Pyhtää, Haminan sairaala ja Hoiku sekä kuntien vanhustyö.
Hoikun kuntoutuksen erityisosaaminen on hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. On toivottavaa, että tulevaisuudessa muitakin erityiskuntoutuksen tarpeessa olevia kohderyhmiä voidaan kuntouttaa yhtä kustannustehokkaalla tavalla työnjaosta sopien Carean ja kuntien peruspalvelujen kanssa. Alueellisen kuntoutuskeskuksen perustaminen on asiakaslähtöinen mahdollisuus lisätä kuntalaisten hyvinvointia.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat