Kotka valmistelee ensi vuodelle nollabudjettia

Kotkan kaupungin ensi vuoden talousarviosta on tulossa tiukka.
Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2016 talousarviokehystä kokouksessaan 25.6. ja päätti, että kaupungin toimintakate on 294,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua esimerkiksi vuoden 2014 tilinpäätökseen ainoastaan 0,2 prosenttia.
Talousarviokehyksen valmistelussa onkin lähdetty siitä, että kaupungin käyttötalous ilman kertaluonteisiksi katsottavia tapahtumia on saatava tasapainoon.
Talous on edelleen hyvin epävarmassa tilanteessa ja paineet kuntataloudelle ovat suuret.
Kaupungin on tasapainotettava taloutensa ylijäämäisillä tilinpäätöksillä, sillä kaupungilla ei ole aikaisempien vuosien talouspuskureita käytettävänään.
Vielä vuodelle 2016 Kotka tavoittelee nollatulosta, mutta siitä eteenpäin seuraaville vuosille haetaan jo ylijäämäisiä tilinpäätöksiä.

Kotkan investointiohjelma vuodelle 2016 on puolestaan kaupunginhallituksen mukaan valmisteltava kokonaisuutena sille tasolle, että nettoinvestoinnit jäävät 19,5 miljoonaan euroon.
Investointisuunnitelma vuosille 2016-2020 sopeutetaan kaupungin kokonaistarkastelussa vuosikatteen eli tulorahoituksen suuruiseksi. Näin päästään tilanteeseen, jossa velkamäärää ei kasvateta.