Kotka vaatii korvauksia asfalttikartellista

Kotka aikoo hakea vahingonkorvauksia asfalttikartelliin osallistuneilta yhtiöiltä.
Kaupunginhallitus päätti maanantaina (10.3.), että kanteen nostamista aletaan valmistella ja korvauksia vaaditaan ainakin Lemminkäiseltä ja tarvittaessa muilta kartelliin osallistuneilta yhtiöiltä.
Kotka maksoi vuosina 1997-2003 asfalttiurakoista noin 8,8 miljoonaa euroa. Lopullisen vahingonkorvausvaatimuksen suuruus täsmentyy myöhemmin. Käytännössä se tulee olemaan 10-20 prosenttia urakkasummasta.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viime marraskuussa asfalttifirmat maksamaan kunnille miljoonakorvaukset kartellista, joka toimi vuosina 1994-2002. Käräjäoikeuden mukaan kartellin vaikutus asfalttimassan hintatasoon on vaihdellut 15-20 prosentin välillä.

Kotka aikoo myydä
Kaakon Taitoan osakkeet

Kaupunginhallitus päätti lisäksi ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kotkan kaupunki myy omistamansa Kaakon Taitoa Oy:n osakkeet (34,08 %) Kunnan Taitoa Oy:lle 681000 euron kauppahinnalla.
Kunnan Taitoa Oy osti 2011 vuoden alkupuolella osake-enemmistön (51%) Seutulaskenta Oy:stä, jonka nimi on sen jälkeen muutettu Kaakon Taitoa Oy:ksi.
Osakekaupan yhteydessä myyjien (Kotkan kaupunki ja Carea) kanssa sovittiin, että Kunnan Taitoa Oy:n osaomistus yhtiössä on välivaihe, jonka jälkeen yhtiö pyritään fuusioimaan osaksi Kunnan Taitoaa.
Suoran paikallisen omistuksen tarkoituksena oli varmistaa Kotkan kaupungin ja Carean talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siinäkin tilanteessa, jos Kunnan Taitoa Oy ei syystä tai toisesta osoittaisi toimintakykyään. Tämä tarve on nyt poistunut, sillä Kunnan Taitoa Oy on kahden vuoden aikana laajentunut aidosti valtakunnalliseksi toimijaksi, jonka oma talous ja toimintakyky on vakaalla pohjalla.
Kunnan Taitoa pyrkii nyt yksinkertaistamaan konsernirakennettaan ja on keskustellut Kaakon Taitoa Oy:n muiden omistajien kanssa omistusosuutensa kasvattamisesta 100 prosenttiin ja Kaakon Taitoa Oy:n fuusioimisesta Kunnan Taitoaan.
Henkilöstöä fuusiossa kohdellaan samaan tapaan kuin liikkeenluovutuksessa eli henkilöstön edut eivät fuusion myötä muutu.
Osakekaupat pyritään tekemään kevään 2014 aikana ja fuusio toteutetaan 1.1.2015.

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta
sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös selvityksen kaupungin työpaikkojen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustilanteesta vuonna 2013 sekä työyhteisön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi laaditun toimenpidesuunnitelman vuosille 2014 -2016.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa määrätään työnantajan velvollisuudesta edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
Mikäli työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät toimet vuosittain laadittavan, erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti.
Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja sen tulee sisältää:
1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;
2) käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi ja
3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

Kotkan kaupunki työnantajana on sopinut työntekijäjärjestöjen kanssa, että tasa-arvolain mukainen suunnitelma tehdään joka kolmas vuosi. Mikäli kesken kolmivuotiskauden lainsäädännössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, työnantaja on sopimuksen mukaan velvollinen uudistamaan suunnitelmaa vastaavasti myös kesken kauden.

Liitteinä
SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013
TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 – 2016