Kotka sinetöi terveydenhuollon keskittämisen Careaan

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 8.6. myöntää Carea-Sairaalat Oy:lle omavelkaisen takauksen 17 miljoonan euron suuruiselle lainalle, joka kohdistuu kaupungin käyttöön tuleviin, Kymenlaakson keskussairaalan saneerauksen yhteydessä rakennettaviin uusiin tiloihin.
Samalla valtuusto päätti vahvistaa aiemmin tekemänsä periaatepäätökset kaupungin terveydenhuollon sekä eräiden sosiaalihuollon tehtävien keskittämisestä Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen - ottaen samalla huomioon myös kaupunginhallituksen vuoden takaisen päätöksen, joka koskee keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen suunnittelukustannusten jakoa.

Kaupunginvaltuuston päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 32-19, kun Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset ja Keskustan edustajat vastustivat terveydenhuollon keskittämistä Careaan eivätkä halunneet myöntää Carea-Sairaalat Oy:n lainalle takausta.

Carea-Sairaalat Oy rakennuttaa ja rahoittaa Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen. Hankkeen rahoitettava kokonaiskustannusarvio on 137 miljoonaa euroa, joka jakautuu kiinteistössä jatkossa toimivien organisaatioiden kesken siten, että Carea-konsernin osuudeksi (keskussairaala, liikelaitokset ja Kastek Oy) tulee 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuudeksi 17 miljoonaa euroa.

Kotka mukaan
Kuntien Sosiaalitekniikkaan

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että Kotka lähtee mukaan Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimiseen yhtiöön.
Kotkan-Haminan seudulla toimiva, vammaisten ja vaikeasti työllistyvien palveluja tuottava Sotek-säätiö on tehnyt hankesuunnitelman, joka tähtää alueellisen sosiaalisen yrityksen perustamiseen. Yrityksen toimialana on harjoittaa monipuolista palveluliiketoimintaa, joka suuntautuu julkiyhteisöjen tarpeisiin.

Yrityksen yhteiskunnallisena tavoitteena on luoda merkittävä määrä työpaikkoja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyvään työllistymiseen.
Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön omistajiksi tulevat Kotkan kaupunki 25 %:n, Haminan kaupunki 25 %:n ja Carea 50 %:n suuruisin omistusosuuksin.

Yhtiö on voittoa tavoittelematon, ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa Sotek-säätiö, joka siirtää yhtiöön tarvittavan määrän työ- ja valmennusosaamista. Kuntien omistamana yhtiö toimii in-house –toimintamallilla, joten siltä ostettavia palveluita ei tarvitse kilpailuttaa.

Kaupunginvaltuusto päätti myös hyväksyä kaupungin hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta 2014 ja suunnitelman vuodelle 2015. Raportti ja suunnitelma ovat liitteenä

 

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat