Kotka rakentaa tapahtumakeskuksen Kantasatamaan

Kotkan kaupunki rakentaa Kantasatamaan tapahtumakeskuksen, joka sijoittuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uuden kampuksen viereen. Samaan yhteyteen on tulossa myös yksityisellä investoinnilla toteutettava hotelli.

Kaupunginvaltuusto päätti asiasta maanantaina 16.10. pitämässään kokouksessa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 47-3, kun hanketta vastusti kaksi Perussuomalaisten ja yksi Keskustan valtuutettu. Lisäksi yksi SDP:n valtuutettu äänesti tyhjää.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk oli pyytänyt kaupungilta lokakuun aikana sitovaa tietoa siitä, osallistuuko kaupunki kampus-areena-hotelli -yhteishankkeeseen. Xamkin on edettävä omissa kampusta koskevissa suunnitelmissaan eri pohjalta, mikäli Kotkan kaupunki ei olisi mukana eikä yhteishankkeen tuottamia synergiaetuja siten voitaisi hyödyntää.

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki osallistuu Kantasataman kampus-tapahtumakeskus-hotelli -hankkeeseen seuraavin reunaehdoin:

  • kampus ja tapahtumakeskus rakennetaan yhdessä synergiaetujen saavuttamiseksi siten, että tapahtumakeskuksen rakennuttaja ratkaistaan erillisellä päätöksellä
  • tapahtumakeskuksen operointia varten perustetaan erillinen liiketoimintaperiaatteella toimiva yhtiö
  • kaupunki sijoittaa tapahtumakeskuksen rakentamiseen enintään 20 miljoonaa euroa siten, että sijoittamistavasta tehdään erillinen päätös
  • kaupunki varautuu 5,6 miljoonan euron pääomalainaan kampuksen rakentamista varten
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n johdolla hanketta ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, johon Kotkan kaupunki asettaa edustajansa
  • sijoituksista ja yhtiöiden perustamisesta tehdään erilliset päätökset

Kaupunginvaltuusto oikeutti lisäksi kaupunginhallituksen käynnistämään hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät toimet välittömästi ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta.

Voimalaitosten kiinteistö-
veroon pieni korotus

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan myös ensi vuoden veroprosenteista.
Ainoa muutos nykyisiin prosentteihin tuli voimalaitosten kiinteistöveroprosenttiin, joka päätettiin nostaa 2,85 prosentista 3,1 prosenttiin.

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi tuli nykyinen 1,35 %, vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55 %, muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,15 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi jäi 0,50 %.
Kotkan tuloveroprosentti säilyi sekin ennallaan 21,50 prosentissa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Kokoomus ehdotti, että tuloveroprosenttia laskettaisiin 0,25 prosenttiyksikköä.
Kokoomuksen ehdotus hävisi äänestyksen lukemin 22-29.

Kotka mukaan sote-kuntayhtymään

Kaupunginvaltuusto päätti myös hyväksyä vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelun ja organisoitumisen Kymenlaaksoon siten, että uusi kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2019.
Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin Eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellytettyä merkittäviä muutoksia lakiesityksiin. Uuden aikataulun mukaisesti maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020.

Kouvolan kaupunginhallitus teki elokuussa aloitteen vapaaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseksi Kymenlaaksoon jo vuoden 2019 alkaen. Aloitteen pohjalta kokoontuivat Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä viranhaltijajohto kokoukseen, jossa kaikki tukivat vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista. Tämän jälkeen valmistelutyötä on jatkettu siten, että kaikki Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana valmistelussa.
Vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisessa vuoden 2019 alusta alkaen voidaan nähdä useita myönteisiä puolia. Valtakunnallisen maakuntauudistuksen aikataulussa ja etenemisessä on edelleen epävarmuustekijöitä.
Sote-palvelut edustavat valtaosaa tulevan maakunnan kokonaisuudesta, joten kun kuntayhtymän perustamisella saadaan sote-kokonaisuus valmiiksi tulevan rakenteen mukaiseksi, on maakunnan huomattavasti helpompi aloittaa toimintansa.
 

Kymenlaaksoon kuntien
yhteinen ICT-yhtiö

Kymenlaakson kuntien yhteinen ICT-yhtiö sai sekin Kotkan valtuustosta myönteisen päätöksen. Valtuusto päätti, että vielä tällä hetkellä Etelä-Kymenlaakson kuntia palveleva ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen tietotekniikkapalvelujen liiketoiminta varoineen ja velkoineen luovutetaan apporttina Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle 1.1.2018 ja ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen henkilöstö siirtyy Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi liiketoimintasiirron yhteydessä Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakkeenomistajien välisen osakassopimuksen ja lakkautti ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen yllä mainitusta ajankohdasta lukien.
Samalla päättyy Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän yhteistyösopimus perustietotekniikkapalvelujen järjestämisestä.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat