Kotka palautti ratalausunnon uudelleen valmisteltavaksi

Kotkan kaupunki ei antanut vielä kannanottoa itäisen ja kaakkoisen Suomen raideliikenneyhteyksien kehittämiseksi.
Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä Kymenlaakson liitto ovat laatineet aiheesta kannanoton, mutta Kotkan kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 5.11.