Kotka ottaa käyttöön korvaavan työn mallin

Kotkan kaupunki ottaa 8.5. alkaen käyttöön ns. korvaavan työn mallin. Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 7.5.

Korvaavan työn malli on yksi keino vastata sairauspoissaolojen haasteeseen. Malli tarkoittaa sitä, että työntekijä on estynyt sairauden tai vamman takia tekemästä omaa työtään kokonaan tai osittain, mutta kykenisi kuitenkin terveyden tai toipumisen vaarantumatta tekemään väliaikaisesti muuta työtä. Työ voi olla joko omaa työtä kevennettynä omassa yksikössä tai muuta koulutuksen ja/tai kokemuksen mukaista työtä muussa kaupungin yksikössä.

Malli soveltuu tilanteeseen, jossa työkyky on heikentynyt lievästi, tilapäisesti ja lyhytaikaisesti. Se ei sovellu tilanteeseen, jossa työkyky on heikentynyt olennaisesti ja pitkäkestoisesti, vaan tällöin sovelletaan varhaisen tuen työhön paluun tukea ja/tai uudelleensijoitusprosessia.

Korvaavaa työtä voi ehdottaa työntekijä itse, työterveyslääkäri, työterveyshoitaja tai esimies. Työterveyslääkäri lausuu aina, soveltuuko korvaava työ työntekijän tilanteeseen. Korvaavan työn mallia koordinoi henkilöstöpalveluiden työhyvinvointiasiantuntija.

Mallin tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen ja sairauslomien lyhentäminen, työhön paluun nopeuttaminen, varhaisen eläköitymisen ehkäiseminen ja työkykyasioihin liittyvän keskustelukulttuurin kehittäminen työyhteisöissä.

Korvaavan työn malli on vaihtoehto palkalliselle sairauslomalle. Se madaltaa kynnystä työhön paluuseen, kun poissaoloa ei synny tai poissaolo lyhenee. Samalla sairauspoissaolokustannukset vähenevät.
Korvaavassa työssä työntekijä voi oppia uutta ja saada uusia ajatuksia ja kehittämisideoita myös omaan työhönsä. Tärkeä peruste on myös se, että työntekijän sairauspoissaolopäivät eivät kerry, eikä palkka pienene pitkän sairausloman johdosta.
Ehdotetun mallin mukaan korvaavaa työtä voi tehdä enintään 60 kalenteripäivää/kalenterivuosi. Korvaavasta työstä maksetaan sama palkka, kuin omasta työstä ja palkan maksaa työntekijän oma ”kotiyksikkö”.