Kotka on perustamassa hankintasuunnittelijan virkaa

Kotkan kaupungille ollaan perustamassa hankintasuunnittelijan virkaa.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.10. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se perustaisi viran 1.1.2017 alkaen. Hankintasuunnittelijan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Kaupunginhallituksen mukaan hankintalainsäädännön tavoitteita vastaava, menestyvä ja kaupungin strategisia päämääriä tukeva hankintatoiminta edellyttää sellaista erityistä hankintaosaamista
kilpailuttamisten toteuttamisessa, jota kaupungin vastuu- ja palvelualueilla ei tällä hetkellä sellaisenaan ole.
Hankintamenettelyn lainmukaisuuden sekä tuloksellisen ja tehokkaan hankintatoiminnan varmistamiseksi hankintalain kynnysarvot ylittävien hankintojen kilpailuttaminen tulee keskittää kaupungin organisaatiossa. Kokonaistavoitteiden saavuttamista varten talouden vastuualueelle tulee perustaa hankintasuunnittelijan virka.

Hankintasuunnittelija toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä vastuu- ja palvelualueiden kanssa keskitetysti kaikki hankintalain kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutukset poikkeuksena sellaiset, joiden laajuuden tai erityisen vaativuuden vuoksi kilpailuttamisen toteuttaminen on tarkoituksenmukaista asiantuntijayhteisön toimesta.
Hankintasuunnittelija vastaa hankintojen, hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen valmistelusta, sopimushallinnasta ja suorittaa hankintojen kannalta tarpeellista markkinakartoitusta. Vakanssi on virkasuhteinen, koska tehtävässä käytetään julkista valtaa. Hankintasuunnittelijan virka perustetaan talouden vastuualueelle.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat