Kotka on myymässä työterveysyhtiönsä Pihlajalinnalle

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.1. esittää kaupunginvaltuustolle, että Kymijoen Työterveys -osakeyhtiön koko osakekanta myydään Pihlajalinna Terveys Oy:lle. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 29.1.

Päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen, kun Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto esittivät ensin asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Palautusehdotus hävisi äänestyksen lukemin 10-3.
Itse päätös asian viemisestä valtuuston käsittelyyn syntyi sekin äänin 10-3, kun Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto vastustivat Kymijoen Työterveyden osakkeiden myyntiä Pihlajalinnalle.

Kahdeksan miljoonan
myyntivoitto syö alijäämää

Kotka pitää Pihlajalinnan tarjoamaa noin 8 miljoonan euron kauppahintaa muine kaupan ehtoineen erittäin hyvänä. Kaupasta kirjattavan myyntivoiton avulla kaupunki voi kattaa merkittävän osan jäljellä olevasta taseen alijäämästä.

Kaupunki sai yhtiöstä kolme tarjousta, joista Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjous on kokonaisuudessaan paras. Kymijoen Työterveys Oy:n arvosta teetettiin arvonmääritys. Saadut tarjoukset olivat hyvin vertailukelpoisia tehtyyn arvioon nähden.

Kymijoen Työterveys Oy on Kotkan kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö, joka on merkittävä toimija Kymenlaaksossa: sillä on noin 23 000 henkilöasiakasta, jotka ovat pääosin alueen julkisen sektorin toimijoiden palveluksessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli vajaat 10 miljoonaa euroa.

Kymijoen Työterveydessä työskentelee 90 henkilöä. Henkilöstö siirtyy yrityksen uuden omistajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Haminassa, Miehikkälässä sekä Virolahdella.

Työterveyden nykyisten asiakasyritysten palvelut jatkuvat sopimusten ja suunnitelmien mukaisina myynnin jälkeen.

Kaupalle monia
perusteluita

Kotkan kaupunki on selvittänyt työterveysyhtiön tilannetta vuoden 2017 aikana ja päätynyt siihen, että kaupungin kannalta paras vaihtoehto on yhtiön koko osakekannan myyminen ulkopuoliselle toimijalle.

Kaupunki pitää myynnin ajankohtaa otollisena myös sote- ja maakuntauudistuksen näkökulmasta. Tämänhetkisten arvioiden perusteella on todennäköistä, että tulevaan maakuntaan siirtyvät toimijat eivät voi käyttää nykyistä työterveysyhtiötä in-house-periaatteella.

Yhtiön jääminen Kotkan omistukseen voisi olla riski. Pahimmillaan riskinä olisi yhtiön muuttuminen arvottomaksi, mikäli sen isot asiakkaat siirtyisivät kilpailutusten seurauksena muiden palveluntuottajien asiakkaiksi.

Perusteluita myynnille on monia, kertoo Kotkan vs. kaupunginjohtaja Jorma Haapanen.

”Kaupan tuloksena Kymijoen Työterveys Oy pääsee mukaan sellaiseen kokonaisuuteen, jonka ydinosaamista on työterveystoiminta ja sen kehittäminen. Nykyisellään yhtiöllä ei ole edellytyksiä kehittää toimintaansa työterveysliiketoimintana, vaikka yhtiö on alallaan Kymenlaakson suurin toimija”, Haapanen sanoo.

”Toisaalta Kotkan kaupungilla ei ole edellytyksiä panostaa yhtiön kehittämiseen, koska se ei ole kaupungin ydintoimintaa. Lisäksi alueen elinvoiman näkökulmasta on erittäin myönteistä, että maakuntaan saadaan kokonaan uusi merkittävä yksityinen toimija terveystoimialalle. Kymijoen Työterveys Oy:n myynti Pihlajalinnalle turvaa parhaiten myös yhtiön henkilöstön aseman ja tulevaisuuden”, Haapanen muistuttaa.