Kotka lisää vastaanottokeskuksen paikkamäärää

Kotkan kaupunki lisää vastaanottokeskuksensa paikkamäärän 250 paikkaan mahdollisimman pian, käytännössä välittömästi. Kaupunginhallitus vahvisti sosiaali- ja terveyslautakunnan aiemmin tekemän päätöksen kokouksessaan 7.9.
Sosiaalijohtaja Heli Sahalan mukaan vastaanottokeskuksessa on jo nyt noin 240 turvapaikanhakijaa.
Kaupunginhallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 10-2, kun perussuomalaiset vastustivat paikkojen lisäämistä ja SDP:n Irma Rajantie äänesti tyhjää.

Samalla vahvistettiin lautakunnan päätös lisätä Koivulan alaikäisyksikön paikkamäärää kolmella paikalla 31.12.2016 saakka, perustaa 12-paikkainen itsenäistymis- ja tukiasumisyksikkö ja perustaa uusi 14-paikkainen, alaikäisille turvapaikanhakijoille tarkoitettu ryhmäkoti.

Lisäksi päätettiin perustaa alustavan suunnitelman nojalla tarvittavat vakanssit toistaiseksi:
• uusi alaikäisten ryhmäkoti, vastaava ohjaaja ja 14 ohjaajaa
• aikuisyksikön laajennus, kaksi ohjaajaa
• itsenäistymis- ja tukiasumisyksikkö, viisi ohjaajaa
• yhteisiin toimintoihin sairaanhoitaja

Vakanssit voidaan täyttää 1.10. lukien, mikäli Maahanmuuttovirasto lopullisessa sopimuksen laajuuden tarkennuksessa hyväksyy ne korvattaviksi kustannuksiksi.

Maahanmuuttovirasto (Migri) oli pyytänyt lisäämään Kotkan vastaanottokeskuksen paikkaluvun 250:een toistaiseksi sekä lisäämään alaikäisten paikkoja kolmella määräaikaisesti ja selvittämään toisen
ryhmäkoti- tai tukiasumisyksikön perustamisen edellytykset.
Tämän lisäksi suoraan Kotkaan on myös alkanut saapua maahantulijoita, joiden majoitus on järjestettävä. Ainakaan toistaiseksi ei ole olemassa vastaanottokeskuksia, jonne heitä voitaisi siirtää.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat