Kotka liittyy Hiilineutraalit kunnat -verkostoon

Kotkan kaupunginvaltuusto kokouksessaan 8.4.että kaupunki liittyy Hiilineutraalit kunnat -verkostoon. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 44-7, kun Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että kaupunki ei liittyisi verkostoon.

Valtuuston 14.5.2018 hyväksymään strategiaan sisältyy tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 65 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025. Strategiassa asetettua vähennystavoitetta edistetään kaupungin ilmasto- ja energiatyössä, jonka pohjana on valtuuston v. 2011 hyväksymä
ilmasto- ja energiaohjelma.

Työn systematisointi tehostuu valtakunnallisten verkostojen kautta. Verkostoista Hiilineutraalit kunnat (HINKU) tarjoaa toimivan tuen. HINKU-jäsenyyden edistämisen tavoite on kirjattu kaupungin vuoden 2019 talousarvioon ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman sisälle.

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) käynnisti v. 2008 Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.
Keväällä 2013 käynnistyi Hinku-foorumi jatkamaan hanketta. Tällä hetkellä mukana on 45 kuntaa, lähialueiden kaupungeista mukana ovat mm. Lappeenranta, Porvoo ja Hamina.
Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää SYKE:n laatimien Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinku-kriteerit täyttävästä kunnasta saa käyttää nimitystä Hinku-kunta, ne kuuluvat Hinku-foorumiin ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa.

HINKU-verkostoon liittyminen ja peruspalvelut eivät maksa mitään. Palveluihin kuuluu mm. vuosittainen päästölaskenta, yhteiset seminaarit ja viestintätuki. Hinku tarjoaa kunnille ja kaupungeille asiantuntemusta, verkostoitumista, tietoa hyvistä käytännöistä ja hyville teoille näkyvyyttä.


Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat