Kotka jatkaa virkojen ja toimien täyttö- ja ylityökieltoa

Kotkan kaupunki jatkaa virkojen ja toimien täyttökieltoa ja myös ylitöiden tekeminen on edelleen kiellettyä.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.12. myös, että kaupunki kehottaa edelleen työntekijöitään ottamaan palkattomia vapaapäiviä.

Sen sijaan esityksen sairauslomien ilmoitusmenettelymallin vakinaistamiseksi kaupunginhallitus päätti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten.
Sairauslomien ilmoitusmenettelymallissa, joka Kotkassa on ollut koekäytössä, työntekijä voi lähiesimiehen luvalla jatkaa sairauspoissaoloa päivän kerrallaan aina viiteen kalenteripäivään asti.

Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on rekrytointien keskitetympi hallinta. Kaupungin taloustilanne on edelleen heikko, joten täyttölupakäytännöstä ei voida vielä luopua.
Täyttölupakäytännön mukaisesti avoimeksi tuleva virka tai tehtävä täytetään vain välttämättömissä tilanteissa ja tehtävät organisoidaan ensisijaisesti muilla tavoin. Samalla arvioidaan, mitä toimintoja tai tehtäviä voidaan jättää tekemättä ja mitkä toiminnot lopettaa kokonaan.

Kaikkiin vakinaisiin ja määräaikaisiin rekrytointeihin tulee pyytää täyttölupa ennen rekrytointiprosessin aloittamista. Vakinaisesti täytettävien palvelussuhteiden täyttöluvat myöntää kaupunginhallitus ja määräaikaisten palvelussuhteiden täyttöluvat henkilöstöjohtaja. Täyttölupa myönnetään vain erityisen painavin perustein.

Ylityökielto on ollut Kotkassa voimassa jo usean vuoden ajan. Vuodesta 2012 ylityökielto on ollut osa talouden tasapainottamissuunnitelmaa, jonka kausi loppuu vuoden 2016 lopussa.
Ylityökielto on toiminut henkilöstömenojen tehokkaana säästökeinona. Vuonna 2012 koko kaupungin ylityökustannus oli 786.668 € ja vuoden 2015 lopussa 428.503 €. Ylityökustannukset ovat vähentyneet vuoden 2015 loppuun mennessä 46 %.
Kaupunginhallitus päätti, että ylityökieltoa jatketaan ainakin 31.12.2018 saakka. Linjauksena on, että pääsääntöisesti ylitöitä ei tehdä kuin vain erittäin painavista ja perustelluista syistä. Ylitöiden teettäminen edellyttää aina esimiehen antamaa ylityömääräystä.

Myös palkatonta vapaata on kaupungin työntekijöille suositeltu pidettäväksi jo usean vuoden ajan.
Tavoitteena on, että palkattomia vapaita säästösyistä käytetään 2500 päivää/vuosi.
Vuonna 2015 kaupungin työntekijöistä käytti palkatonta vapaata yhteensä 413 henkilöä ja vapaapäiviä kertyi 2300. Palkkasäästö oli 183 235 euroa.
Kaupunginhallitus päätti jatkaa toimintamallia säästösyistä 31.12.2018 saakka. Kaupunki työnantajana suosittelee henkilöstölle palkattoman vapaan ottamista ja esimiehille sen myöntämistä siinä laajuudessa, kuin se toiminnan kannalta on mahdollista.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat