Kotka irtisanoutuu Pietarin Helsinki-keskuksesta

Kotkan kaupunki irtisanoutuu Pietarissa toimivan Helsinki-keskuksen jäsenyydestä kuluvan vuoden lopussa. Kaupunginhallitus päätti asiasta 25.4.

Kotka on ollut mukana Helsingin ja Tampereen kaupunkien yhteisessä edustustossa Pietarissa vuodesta 2008 lähtien. Helsinki-keskuksen tavoitteena on edistää kaupunkisuhteita ja yhteistyökaupunkien elinkeinopoliittisia tavoitteita. Lisäksi keskuksen tarkoituksena on lisätä eri osapuolten yhteistyötä ja näkyvyyttä Pietarissa.

Helsinki-keskuksen toiminnan kiinteät kulut, joihin luetaan tila- ja toimistokulujen lisäksi pysyvän henkilöstön kulut jaetaan kaupunkien kesken. Kotkan osuus keskuksen kustannuksista on sopimuksen mukaan 10 %. Viime vuosina Kotkan osuus on ollut noin 40 000 euroa vuodessa ja se on jaettu Kotkan kaupungin ja Cursorin välillä tasan.

Tampere on vuoden 2018 alusta irtautunut Helsinki-keskuksen toiminnasta. Vuoden 2018 maksuosuuksiin tällä ei ole vaikutusta, mutta seuraaville vuosille kustannusjako saattaa muuttua.

Kotkan kannalta Helsinki-keskuksen toiminta on antanut lisäarvoa edistämällä keskuksen osapuolten yhteistyötä Venäjä-asioissa, osapuolten näkyvyyttä Pietarissa ja palvelemalla erilaisissa tarpeissa mm. yleisen Pietarin ja Venäjän tilanteen ja kehityksen seuraamisessa, mediavierailujen järjestämisessä Kotkaan ja mediakontakteissa Pietarissa, viestinnässä ja matkailumarkkinoinnissa, Kotka-päivän järjestelyissä, tilatarpeissa sekä eri aihepiireihin liittyvien sidosryhmäkontaktien hankinnassa.

Helsinki-keskuksen ei kuitenkaan katsota tuovan riittävää lisäarvoa nykytilanteessa. Kotkan seudun toimijoilla on vahvat suorat yhteydet Pietariin. Kotkan kaupunki, Cursor ja muut seudulliset toimijat kuten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Merikotka-tutkimuskeskus, Kymi Sinfonietta, Repin Instituutin kuvataidekoulutus ja Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys omaavat suorat kontaktit ja yhteistyöverkon Pietarin alueen toimijoihin kaupunkitasolla, kulttuuritoimijoihin ja laitoksiin, yliopistoihin ja oppilaitoksiin, yrityksiin ja muihin yhteistyöorganisaatioihin. Helsinki-keskuksen toimintaa on viime vuosina painotettu aiempaa enemmän investointien hakemiseen, jossa Cursor toimii muutenkin aktiivisesti.

Kotkan osalta hyvä vaihtoehto Helsinki-keskuksen toiminnalle on vahvistaa suoriin kontakteihin perustuvaa omaa tekemistä Venäjä-asioissa ja saada omiin tarpeisiin kohdennetumpia toimenpiteitä. Nyt valmisteilla oleva uusi yhteistyösopimus Pietarin ja Kotkan kaupungin välillä antaa hyvät mahdollisuudet viedä Venäjä- ja Pietari-yhteistyötä eteenpäin tulevina vuosina.