Kotka hyväksymässä kuntayhtymän liikkeenluovutuksen periaatteet ja henkilöstön siirtosopimuksen

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.6. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 1.1.2019 aloittavan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän liikkeenluovutuksen pääperiaatteet liitteen 1mukaisesti ja henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet liitteen 2mukaisesti.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) ja alueen kuntien kesken on vuoden 2017-2018 aikana valmisteltu laaja-alaiseen toiminnalliseen integraatioon perustuvan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelukokonaisuuden järjestämistä yhteisen toimijan alle.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet 1.1.2019 aloittavan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymäksi huhtikuun 2018 aikana.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä muodostuu liikkeenluovutuksen periaattein. Jäsenkuntien henkilöstön siirtyminen laajennetun kuntayhtymän palvelukseen tapahtuu 1.1.2019.

Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat sekä vakinaiset että määräaikaiset viran- ja toimenhaltijat sekä työntekijät, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymään perustetaan virkoja ja toimia, joihin siirtyvä henkilöstö vastaanotetaan.

Hoikun osakkeet
kokonaan Carealle

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös luovuttaa Hoiku Oy:n osakkeet nrot 34 - 46 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealle. Luovutus on vastikkeeton.
Luovutus tapahtuu ehdolla, että Hoiku Oy:n muut omistajakunnat luovuttavat vastaavalla tavalla vastikkeetta omistamansa osakkeet kokonaisuudessaan Carealle.

Hoiku Oy eli Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus tuottaa kuntoutuspalveluja, ja sen toimipiste on Haminassa. Hoiku Oy:n omistavat Kymenlaakson kunnat ja Carea. Hoiku Oy on Carean tytäryhtiö.

Hoiku Oy:n ja omistajakuntien välillä on neuvoteltu Hoiku Oy:n omistuspohjan muuttamisesta siten, että Hoiku Oy:n koko osakekanta siirretään Carean omistukseen. Näin menetellen Hoiku Oy:stä tulisi Carean 100 % omistama tytäryhtiö.

Muutoksen tavoitteena on valmistautua Hoikun toiminnan ja henkilöstön siirtoon Kymenlaakson sote-kuntayhtymään, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat