Kotka hyväksyi sopimuksen sote-kuntayhtymästä

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.4. hyväksyä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän muutetun perussopimuksen. Jos myös muut Kymenlaakson kunnat hyväksyvät sopimuksen huhtikuun loppuun mennessä, muutoksen myötä maakuntaan syntyy uusi, vuoden 2019 alussa toimintansa aloittava sote-kuntayhtymä.

Kotkan valtuuston nyt hyväksymä perussopimus muuttui vielä kuluneen viikonlopun ja maanantaipäivän aikana Kotkan ja Kouvolan välisissä neuvotteluissa ja sen jälkeen Kotkan kaupunginhallituksen ylimääräisessä käsittelyssä siten, että muutoksia tuli perussopimusluonnoksen 1. pykälään, jossa on muutettu kuntayhtymän kotipaikka Kotkan sijaan Kouvolaksi ja perussopimusluonnoksen 7. pykälään, jossa on palveluverkon muutoksia sekä yli 5 miljoonan euron investointeja koskevassa päätöksenteossa otettu käyttöön 2/3 ääntenenemmistö.

Tämän lisäksi perussopimuksen 31. pykälään on tarkennettu perussopimuksen muuttamiseen vaadittava äänten enemmistö siten, että vaadittavan määräenemmistön lisäksi perussopimuksen muuttamista kannattavien kuntien asukasluvun on oltava vähintään 70 % kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

1.1.2019 aloittavan kuntayhtymän toiminnan organisointiin, talouteen ja hallintoon liittyvät valmistelut hyväksytään kuntien poliittisessa ohjausryhmässä ja nykyisen kuntayhtymän hallintoelimet ryhtyvät niiden täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tällaisia asioita ovat mm. johtavien viranhaltijoiden valinnat ja vuoden 2019 talousarvion ja -suunnitelman valmistelut.

Uuden kuntayhtymän rakentamisessa on keskeistä luoda yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja tehokkaasti toimiva kokonaisuus.

Keskeisiä tavoitteita perustettavalle kuntayhtymälle valmistelussa ovat olleet:
• yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille
• kehittäminen ja uudistaminen
• osaamisen vahvistaminen olemassa olevan henkilöstön koulutuksen, rekrytointien ja johtamisen kautta
• tehokas toiminta väestömäärältään vähenevässä maakunnassa ja päällekkäisyyksien poistaminen
• pohja maakunnalliselle yhteistyölle ja vahvalle, kehittyvälle maakunnalle

Tapahtumakeskukselle
rahoitusta toiminnan aloittamiseen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää vuoden 2018 talousarvioon 140 000 euron lisämäärärahan kaupunkisuunnittelun toimitilahallinnon käyttötalouteen ja 180 000 euron lisämäärärahan toimitilahallinnon investointeihin Kotkan tapahtumakeskuksen toteutuksen valmisteluun.
Kaupunki laskuttaa valmistelukulut myöhemmin perustettavalta yhtiöltä.
Lisäksi tapahtumakeskuksen tulevien vuosien käyttömenoista laaditaan valtuustolle selvitys.
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 47-4, kun Keskustan edustaja ja osa Perussuomalaisten edustajista vastustivat lisämäärärahojen myöntämistä.
Kotkan tapahtumakeskuksen toteuttamisesta päätettiin valtuustossa lokakuussa 2017. Päätöksenteon aikaan vuoden 2018 talousarvioesitys oli jo valmis, joten tapahtumakeskuksen valmistelutehtävien kustannuksia ei vielä ollut sisällytetty esitykseen.
Tapahtumakeskuksen toteutuksen edistäminen on kuitenkin kirjattu kaupunginhallituksen tavoitteisiin vuodelle 2018. Toteutus edellyttää tiettyjen tehtävien suorittamista vuonna 2018, joten näitä tehtäviä varten haettiin lisämäärärahaa.
Välttämättömiä tehtäviä ovat tapahtumakeskuksen sisällön ja liiketoiminnan valmistelu, kumppanuusneuvottelut, sopimusten laatiminen sekä hankesuunnittelu ja toteutusprojektin käynnistys, mm. rakennussuunnittelun luonnosvaihe.
Tehtäviä tukemaan on tarkoitus rekrytoida tulevan operaattoriyhtiön vetäjä. Lisäksi tapahtumakeskuksen brändin rakentaminen on tarpeen käynnistää mm. nimikilpailulla, visuaalisen ilmeen laadinnalla ja internet-sivuston perustamisella. Operaattorin tuleva vetäjä antaa hankkeelle julkisuudessa kasvot.
Tapahtumakeskuksen suunnittelun ja liiketoiminnan käynnistämisen ohella operaattorin vetäjä vastaa tarvittavien työntekijöiden rekrytoinneista ja keskuksen myynnistä, joka on käynnistettävä noin kaksi
vuotta ennen keskuksen avautumista yleisölle.

Lastensuojeluun
uusia vakansseja

Kaupunginvaltuusto päätti myös perustaa perhepalveluiden vastuualueelle seitsemän sosiaalityöntekijän virkaa ja kolme sosiaaliohjaajan virkaa 1.5. alkaen.
Maakunnallisesti verraten Kotkan lastensuojelussa sosiaalityöntekijöitä on suhteellisesti huomattavasti vähemmän kuin Kouvolassa ja Haminassa.
Lapsiperheiden sosiaalityöhön ei Kotkassa ole resursoitu työntekijöitä, vaan sitä on kehitetty lastensuojelun ja varhaisen tuen palveluiden yhteistyöllä.
Lapsiperheiden sosiaalityöstä ei tällä mallilla kuitenkaan ole saatu muodostettua selkeää kokonaisuutta.
Lastensuojelun resursointi on vahvasti esillä myös valtakunnallisesti ja vaatimuksia sen kuntoon laittamisesta tulee useilta tahoilta.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat