Kotka hyväksyi maakunnallisen ICT-yhtiön perustamisen

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6. muiden Kymenlaakson kuntien tapaan maakunnallisen ICT-yhtiön perustamisen.

Päätöksen mukaan Etelä-Kymenlaaksossa toimiva ICT Kymi -liikelaitos yhdistetään Kaakkois-Suomen Tieto Oy:hyn.
Tavoitteena on omistusjärjestelyjä koskevan sopimuksen ja henkilöstön siirtosopimuksen laatiminen 30.9.2017 mennessä, jonka jälkeen ne tuodaan erikseen päätettäväksi. Yhdistyminen tapahtuu ensisijaisesti apporttiluovutuksena 1.1.2018 alkaen. Yhtiöllä on toimipisteet Kotkassa, Kouvolassa ja Haminassa.

Tietohallintoon ja ICT –ratkaisuihin liittyvät valmistelut muodostavat keskeisen osan maakunta- ja soteuudistuksen kansallista ja maakuntakohtaista valmistelua.
Kaupunginhallituksen mukaan maakunnan ICT-palvelutuotannon järjestämistä tulisi suunnitella siten, että se mahdollistaa sekä kuntien että maakunnan ICT-palveluiden tehokkaan tuottamisen.

Useissa maakunnissa on ICT-palvelutuotanto jo keskitetty maakunnallisen toimijan malliin, sen sijaan Kymenlaakson julkishallinnossa toimii kolme ICT-palveluntuottajaa; KS-Tieto Oy Pohjois-Kymenlaaksossa, ICT Kymi -kunnallinen liikelaitos Etelä-Kymenlaaksossa ja Carean ICT-palveluista vastaa Fujitsu Finland Oy.
CT-palvelutuotannon yhdistämisestä yhteen yhtiöön on Kymenlaaksossa tehty viime vuosina useita selvityksiä, jotka kaikki puoltavat toimintojen yhdistämistä.

Kymenlaakson kuntien tietohallinnoissa on huomioitu edellä kuvatut maakunta- ja soteuudistuksesta aiheutuvat toimintaympäristön muutostarpeet ja ne haluavat toimillaan varmistaa kuntien ICT-palveluiden tuottamisen.
Tavoitteena on muodostaa Kymenlaaksoon kuntien yhdessä omistama ICTyhtiö, joka on riittävän vahva ICT-palveluiden tuottajaksi sekä alueen kunnille että Kymenlaakson maakunnalle ja jolta kansallinen ICT-palvelukeskus voi hankkia palveluita.

Nopein ja perustamiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu on hyödyntää olemassa olevaa osakeyhtiötä Kaakkois-Suomen Tieto Oy:tä yhdistämällä ICT Kymi -kunnallinen liikelaitos Kaakkois-Suomen Tietoon. Yhdistymisen merkittävimmiksi eduiksi arvioidaan työpaikkojen, osaamisen ja omistajaohjauksen säilyminen maakunnassa sekä yhdistymisellä saavutettavat synergiaedut.

Puheenjohtajista
puolipäiväiset

Kaupunginhallitus päätti myös, että sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marika Kirjavainen toimivat osa-aikaisina eli käytännössä puolipäiväisinä puheenjohtajina 31.5.2021 saakka ja että heidän palkkansa maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.
Molempien puheenjohtajien työsuhteet merkittiin alkaneiksi 5.6.2017 ja heidän kuukausipalkkionsa ovat 2250 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitus toimii sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esimiehenä että kaupunginvaltuuston puheenjohtajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä.
Molemmille puheenjohtajille valmistellaan tarkempi tehtävänkuvaus.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat