Kotka hyväksyi kuntayhtymän liikkeenluovutuksen periaatteet ja henkilöstön siirtosopimuksen

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6. pitämässään kokouksessa 1.1.2019 aloittavan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän liikkeenluovutuksen pääperiaatteet liitteen 1 mukaisesti ja henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet liitteen 2 mukaisesti.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen kun osa Vasemmistoliiton ryhmästä ja Keskustan edustaja esitti, että henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että henkilöstön mielipiteet otetaan paremmin huomioon. Palautusesitys hävisi äänestyksen lukemin 43-6.

Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat sekä vakinaiset että määräaikaiset viran- ja toimenhaltijat sekä työntekijät, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymään perustetaan virkoja ja toimia, joihin siirtyvä henkilöstö vastaanotetaan.

Kotkalle uusi
organisaatio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Kotkan uuden organisaation, joka muuttuu tulevassa vuodenvaihteessa, kun Kymenlaaksoon syntyy sote-kuntayhtymä ja kaupungin työntekijöistä noin puolet siirtyy kuntayhtymän palvelukseen.

Jäljelle jäävä kaupungin organisaatio muuttuu nykyisestä kuitenkin vain joiltakin osin.
Tärkeimmät muutokset nykyiseen organisaatiomalliin ovat seuraavat:

  1. Toimitilahallinto yhdistetään isännöinnin kanssa samaksi yksiköksi ja se sijoittuisi teknisten palveluiden vastuualueen alle. Samassa yksikössä ja yhden johdon alaisuudessa toimiminen nähdään tärkeäksi toimintojen välistä yhteistyön edistämisen kannalta.
  2. Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö siirtyy teknisten palveluiden vastuualueelta kaupunkisuunnittelun vastuualueelle.
  3. Hyvinvointipalveluiden palvelualueelle perustetaan sosiaali- ja terveyden vastuualue, johon sijoitetaan kuntaan jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät (mahdollisesti maahanmuuttopalveluista vastaanottokeskustoiminta, mahdollisesti osa työllisyyspalveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen).
  4. Koulupsykologit ja koulukuraattorit jäävät kunnan toiminnaksi ja organisaatiomalliehdotuksessa ne on sijoitettu opetustoimen vastuualueelle.
  5. Henkilöstöasioiden yksikköön on lisätty kaupungin omaan organisaatioon sijoittuva palkkatukityöllistettyjen, velvoitetyöllistettyjen ja mahdollisesti myös yritysten kuntalisän koordinointi.

Organisaatiomallin hyväksymisen jälkeen luodaan jäljelle jäävän kunnan talousarvio ja henkilöstösuunnitelma ja samalla tarkastetaan talous- ja henkilöstöresurssit.

Organisaatiomallia valmisteltaessa on noussut esille joitakin resurssitarpeita jatkosuunnitelmia ajatellen:

  • Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualueella viestintä- ja kulttuuriosaajaresurssien ja toimistosihteeriresurssien vahvistaminen
  • Talousyksikön tietohallinnossa tietohallinnon ja digiosaamisen vahvistaminen
  • Liikunnan ja nuorisotyön vastuualueilla henkilöstöresurssien ja mm. toimistosihteeriresurssin vahvistaminen
  • Tukipalvelujen tilaajatarpeen kartoittaminen, jos perustetaan tukipalveluyhtiö ja myös sote-tilaajatarpeen kartoittaminen

Näihin otetaan kantaa vuoden 2019 talousarviota ja henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa.
 

Rankin kaavoja ja
sopimuksia hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi Rankin saaren kehittämiseen liittyviä sopimuksia ja kaavoja.
Kokouksessa hyväksyttiin Rankin ranta-asemakaavan toteuttamissopimus, Rankin osayleiskaava ja Rankin ranta-asemakaava.

Osa Vasemmistoliiton ryhmästä esitti Vihreän valtuustoryhmän ja Keskustan edustajan kannattamina osayleiskaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, mutta palautusehdotus hävisi äänestyksen lukemin 34-17.
Vasemmistoliiton edustajat esittivät muutamien muiden valtuustoryhmien edustajien tukemana myös ranta-asemakaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, mutta myös se esitys hävisi äänestyksen lukemin 33-18.

Valtuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat