Kotka haluaa valinnanvapauspilottiin

Kotkan kaupunki haluaa lähteä jo ensimmäisessä hakuvaiheessa mukaan sote-uudistukseen liittyvään valinnanvapauspilottiin.
Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 19.6. äänin 11-2. Pilottiin hakemista vastustivat ainoastaan Vasemmistoliiton edustajat.

Kaupunginhallitus kuitenkin lisäsi päätöksensä lauseen, jossa sanotaan, että lopullinen kanta Kotkan kaupungin osalta pilotointiin osallistumisesta tehdään kaupunginvaltuustossa vasta sen jälkeen kun sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä lainsäädäntö on yhtiöittämisvelvoitteen osalta selvä. Mikäli ns. yhtiöittämisvelvoite poistuu lainsäädännöstä, Kotkan kaupunki katsoo, ettei pilotointiin liittyvää yhtiöittämistä tule toteuttaa.

Aiemmin Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunta päätyi erilaiseen kantaan, kun se äänin 7-5 torjui ehdotuksen pilottiin hakemisesta ensimmäisessä haussa.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa toukokuussa.
Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa.
Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Valinnanvapauslaissa säädetään myös piloteista, jotka on tarkoitus käynnistää viimeistään kesällä 2018.

Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien kuin yritystenkin näkökulmasta.
Pilotteja on kahdenlaisia: sote-keskus-pilotit eli suoran valinnan palvelujen pilotit ja henkilökohtaisen budjetin pilotit (HB-pilotit). Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Molempien pilottien tarkoituksena on pilotoida mallia, joka mahdollisimman kattavasti vastaa tulevan valinnanvapauslain mukaista sääntelyä.

Sote-keskus-pilottiin osallistuvien kaikkien kuntien ja kuntayhtymien pitää yhtiöittää pilotin piirissä olevat palvelunsa ennen pilotin aloittamista. Sotekeskus- pilotin tavoitteena on pilotoida erityisesti valinnanvapauslain mukaisia korvausmalleja sekä yhtiöittämistä.
Lisäksi tarkoitus on kerätä tietoa valinnanvapauden toteuttamisesta ja toteutumisesta niiden maakuntien käyttöön ja hyödynnettäväksi, jotka eivät ole piloteissa mukana.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat