Kotka haluaa pitää kiinni ratahankkeiden tärkeysjärjestyksestä

Kotkan kaupunki haluaa, että Suomen itäisten ratayhteyksien edistämisessä pidetään kiinni sovitusta tärkeysjärjestyksestä.
Kaupunginhallituksen kokouksessaan 6.8. antaman lausunnon mukaan maakuntaohjelman prioriteeteista tulee pitää kiinni myös käsillä olevan maakuntakaavan päivityksessä eikä niistä voida tai ole tarvetta poiketa nykyiseen tietopohjaan perustuen.

Kotkan kaupunki edellyttää, että rautatieyhteyksien kehittämistä niin Kotka-Kouvola -välin kuin rantaradankin osalta edistetään aktiivisesti myös kansallisella tasolla tällä prioriteettijärjestyksellä.
Kotka-Kouvola -välin parantaminen tulee saada toteutukseen pikimmiten ja rantarata tulee puolestaan sisällyttää lähitulevaisuudessa laadittavaan pitkän aikavälin valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Suomen itäisten rautatieyhteyksien tulevaisuuden kehittämistarpeet ja prioriteetit ovat nousseet keskusteluun Kymenlaaksossa Itä-Suomen maakuntien ja kaupunkien Kymenlaakson maakuntakaava 2040 valmisteluun liittyvän lausunnon sekä viestintä- ja liikenneministerille osoittamansa kirjelmän vuoksi.

Kymenlaakson maakuntaohjelmassa on määritelty Kotka-Kouvola yhteydet (rautatie ja valtatie 15) maakunnan kärkihankkeiksi. Lisäksi voimassa olevassa maakuntakaavassa Etelä-Kymenlaakson rautatie on merkitty ohjeellinen ratalinjaus -merkinnällä kun taas Itä-Uudeltamaalta Kouvolaan suuntautuva linjaus on merkitty painoarvoltaan kevyemmällä yhteystarvemerkinnällä.

 

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat