Kotka haluaa muuttaa Seuratalo Sammon asemakaavan

Kotkan kaupunki haluaa muuttaa Karhulassa sijaitsevan Seuratalon Sammon omistaman tontin asemakaavan. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina 16.5. äänestyksen jälkeen lukemin 7-6. Asemakaavan muuttamisen puolesta äänestivät Kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja kristillisten edustajat.

Oy Seuratalo Sampo Ab on jättänyt kaupungille kaavoitushakemuksen, jossa tavoitellaan Sammon tontin muuttamista pienkerrostalojen tontiksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi Sammontalon purkamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta oli jo aiemmin päättänyt yksimielisesti, että kaupunki ei käynnistä kaavamuutosta, koska lautakunnan mielestä Seuratalo Sampo on merkittävä osa Karhulan keskustan identiteettiä ja että sen tulevaisuus tulee ratkaista osana Karhulan keskustan kehittämistä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaa käytti kuitenkin otto-oikeuttaan ja halusi viedä asian vielä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Elomaa ehdotti, että kaupunginhallitus käynnistäisi asemakaavan muutoshankkeen.

Alueella voimassa olevassa asemakaavassa Sammon kiinteistö on merkitty kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Seuratalo on Karhulan keskustan viimeisiä puurakennuksia. Rakennus on valmistunut alueen seurojen käyttöön vuonna 1921 Karl Nilssonin suunnitelmien mukaan yksityisen tuen sekä teollisuuslaitosten avustusten turvin.
Rakennusta laajennettiin arkkitehti Ulla Hjeltin suunnitelmien mukaan vuonna 1959. Rakennus on Kymenlaakson suurimpia hirsirakennuksia.

Rakennuksen kulttuurihistoriallinen ja sosiaalinen merkitys on erittäin suuri ja se on ollut ollut meidän päiviimme saakka aktiivisessa seuratoiminnassa.
Sen seinien suojissa ovat vuosien saatossa kokoontuneet suojeluskunnat, Lotat, urheiluseurat, teatteriryhmät sekä orkesterit. Nykyinen omistaja urheiluseura Katajaiset on pitänyt rakennusta yllä viimeiset vuosikymmenet pääosin talkoovoimin.
Vaikka rakennuksessa on myös runsaasti korjattavaa, on se kokonaisuutena vähintään kohtuullisessa kunnossa. Tilojen vuokraamisesta saadut tulot eivät kuitenkaan kata enää ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Näin ollen omistaja on päätynyt hakemaan tontille kaavamuutosta, joka mahdollistaisi seuratalo Sampon purkamisen.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat