Kotka hakee teknistä johtajaa

Kotkan kaupunki hakee uutta teknistä johtajaa eläkkeelle piakkoin siirtyvän Hannele Tolosen tilalle.
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.9. teknisen johtajan kelpoisuusvaatimukset ja päätti julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi.

Kaupunginhallitus päätti, että teknisen johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt tehtäväalueeseensa.

Tekninen johtaja johtaa teknisten palvelujen vastuualuetta, joka vastaa toimitilojen, kuntatekniikan, puistojen ja liikuntapaikkojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta.
Lisäksi vastuualueen tehtäviin kuuluu toimitilojen isännöinti, kiinteistönhoito, siivoustoimi sekä henkilöliikenteen järjestelyt.

Takauksia Kymen Vedelle

Kaupunginhallitus päätti lisäksi ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi kaupungin tytäryhtiölle, Kymen Vesi Oy:lle omavelkaiset takaukset Kuntarahoitus Oyj:ltä otettaville yhteensä 10 miljoonan euron suuruisille lainoille siten, että Kotkan kaupungin omavelkainen takaus kattaa 79 prosenttia lainan pääomasta eli 7,9 miljoonaa euroa.
Lainan loppusummaan Kymen Vesi hakee takauksia muilta omistajiltaan eli Kouvolan kaupungilta ja Pyhtään kunnalta.

Kymen Vesi Oy on kilpailuttanut vuosien 2018-2019 vesihuoltoinvestointien rahoituksen, yhteensä 10 miljoonaa euroa. Kilpailutuksen voitti Kuntarahoitus Oyj.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat