Kotka hakee kansliapäällikköä

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.9., että kaupunki julistaa kansliapäällikön viran haettavaksi.
Viran hakuaika päättyy 6.10. ja virka on tarkoitus täyttää viimeistään 1.1.2017 lukien, mutta virkaan valittu voi ottaa tehtävän vastaan aikaisemminkin.
Virka tulee avoimeksi, kun nykyinen kansliapäällikkö Jarmo Koivisto jää eläkkeelle 1. marraskuuta.
Virkaa hoitaa väliaikaisesti kaupunginlakimies Marianna Ruonala.

Kansliapäällikkö johtaa konsernipalvelujen tehtäväalueen toimintaa ja on sen hallinnollinen esimies. Konsernipalveluihin kuuluvat hallinnon vastuualue ja ympäristölautakunnan alaiset toiminnot, kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue, talouden vastuualue, kaupunkisuunnittelun vastuualue sekä teknisten palveluiden vastuualue.
Kansliapäällikön tehtäväalueeseen kuuluvat asiat, jotka koskevat yleistä hallintoa, asianhallintaa, henkilöstöhallintoa, lainopillisia asioita ja yhteishankintoja. Lisäksi kansliapäällikölle kuuluu kaupungin organisaatioyksiköiden ohjaus, avustaminen ja valvonta sekä konserniasiamiehenä Kotka-konsernin ohjauksen avustaminen.

Kotkan kaupungin hallinto-organisaatio on uudistumassa ja kansliapäälliköltä odotetaan vahvaa panosta konsernihallinnon kehittämiseen ja konsernivalvonnan tehostamiseen.
Kansliapäällikön kelpoisuusedellytyksenä on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kielitaitoa.

Alijäämäennuste
4,2 miljoonaa

Kaupunginhallitus merkitsi lisäksi tiedoksi kaupungin tämän vuoden talouden toteutumisennusteen, joka perustuu elokuun lopun tilanteeseen.
Sen mukaan Kotkan tämän vuoden alijäämä olisi 4,2 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat